• Úvodní stránka
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Kalendář
 • Školní družina
 • Jídelna
 • Kontakt
 • Původní web
 • Provozní doba MŠ6:00 - 16:30
  O nás

  O nás

  ·       Školní vzdělávací program MŠ Holetín máme zaměřený na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na environmentální výchovu a přiblížení lidových tradic dětem

  ·       jazykový projev podporujeme zapojením do projektu „Celé Česko čte dětem“ a každodenní četbou

  ·       pohybové dovednosti u dětí rozvíjíme denně ranním cvičením ve třídě, dostatečným pobytem venku, případně v tělocvičně ZŠ

  ·       prožitkové učení, praktické zkušenosti, zdravé sebevědomí, samostatnost, tvořivost a sebejistotu rozvíjíme u dětí přirozenou cestou, založenou na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů 

  ·       celoročně spolupracujeme s pedagogy ze základní školy

  ·       vzájemná komunikace mezi dětmi a pedagogy přispívá k bezproblémovému přechodu dětí z mateřské školy do základní školy

  ·       společně se školními dětmi navštěvujeme některé kulturní a společenské akce, výlety, výstavy…

  ·       k vzájemné komunikaci s rodiči přispíváme prostřednictvím společných akcí

  ·       naší vizí je šťastné a spokojené dítě, které se těší a je dobře připraveno na další vzdělávání

  ·       děláme vše pro to, aby každý den prožitý v mateřské škole byl radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života

  ·       v mateřské škole jsou 2 třídy

  ·       výchovně - vzdělávací  činnost vykonávají čtyři učitelky

  ·       naše třídy jsou prostorné, vybaveny novým nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami a máme je uspořádanou tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám dětí a jejich rozvoji

  ·       k odpolednímu odpočinku dětí slouží ložnice s lehátky

  ·       dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, mají dostatek tekutin během celého dne

  ·       škola je obklopena velkou zahradou s pískovištěm, průlezkami, houpačkami a hřištěm na míčové hry

  ·       do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 2 - 6 (7) let; děti přijímá ředitel školy v době vyhlášeného zápisu

  Login:
  Heslo: