• Úvodní stránka
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Kalendář
 • Školní družina
 • Jídelna
 • Kontakt
 • Původní web
 • Zvonění
  1.hodina08.00 - 08.45
  2.hodina09.00 - 09.45
  3.hodina10.05 - 10.50
  4.hodina11.00 - 11.45
  5.hodina11.50 - 12.35
  6.hodina12.35 - 13.20
  7.hodina13.25 - 14.10
  O nás

  Proč je ZŠ a MŠ Holetín dobrým místem pro moje dítě?

   

  1.    Škola poskytuje mému dítěti bezpečné prostředí

  ·       učitelé respektují individualitu dítěte a zároveň společně s dětmi určují hranice nutné pro kvalitní fungování společného organizmu

  ·       menší kolektiv dětí umožňuje lépe sledovat případné problémy

  ·       učitelé jsou přístupní k řešení běžných i složitějších situací

  ·       škola se nachází ve venkovském prostředí s čistým vzduchem

   

  2.    Učitelé jsou kvalifikovaní

  ·       všichni učitelé mají kvalifikaci pro svou práci

  ·       dále se pravidelně vzdělávají v moderních trendech vyučování

  ·       kolektiv zaměstnanců je dlouhodobě stabilizovaný

   

  3.    Škola podporuje děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  ·       škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou

  ·       dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se věnujeme též po vyučování

  ·       učitelé se dále vzdělávají v oblasti péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  ·       škola disponuje programovým vybavením pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

   

  4.    Škola je špičkově vybavena

  ·       za školou je rozlehlá zahrada s prolézačkami, hřištěm na fotbal a hřištěm na volejbal

  ·       všechny prostory školy jsou vybaveny novým nábytkem, výškově stavitelnými lavicemi, chodby jsou vyzdobeny pracemi dětí

  ·       v obou třídách jsou interaktivní tabule, nové počítače s celodenním přístupem k internetu

   

   

  5.    Škola se účastní soutěží a projektů

  ·       děti se zapojují do sportovních, výtvarných, jazykových soutěží

  ·       děti se zapojují do projektů pořádaných jinými subjekty (např. mezinárodní projekt Teddy travels)

  ·       škola spolupracuje se školami podobného typu

   

  6.    Škola je součástí místního společenství

  ·       děti se podílejí na životě obce - nacvičují představení pro důležité okamžiky společného života (vítání občánků, setkání seniorů...)

  ·       děti ovlivňují život obce prostřednictvím projektů (např. Škola pro udržitelný život)

   

  7.    Škola nabízí pestrou nabídku mimoškolní činnosti

  ·       děti mohou docházet do školní družiny

  ·       škola pravidelně nabízí kroužky: angličtina pro 1. a 2. ročník, hra na zobcovou flétnu, ekologický kroužek, kroužek deskových her, náboženství

   

  8.    Školní jídelna poskytuje kvalitní stravu

  ·       v naší jídelně se vaří ze základních potravin - nikoliv z polotovarů

  ·       připravovaná strava je vyvážená a pod pravidelným dohledem státní správy

  ·       kuchyně je zrekonstruovaná

   

  Login:
  Heslo: