Informace pro rodiče


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel Základní školy a mateřské školy Holetín vyhlašuje zápis do mateřské školy na školní rok 2011/2012. Zájemci o umístění dítěte do MŠ Holetín si mohou vyzvednout potřebné tiskopisy přímo v MŠ a vyplněné je odevzdat tamtéž v termínu od 9. do 20. května 2011.
Žádám rodiče, kteří budou požadovat umístění v pozdějších měsících než v září 2011, aby přihlášku podali také k výše uvedenému termínu, protože přijímací řízení se týká celého školního roku.


Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy

Do MŠ Holetín budou přednostně přijímány:

1.   děti s místem trvalého bydliště v Holetíně,

2.      děti jeden rok před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky,

3.     děti zaměstnaných rodičů,

4.     děti, které dovršily věk 4 let a jsou přihlášené na celodenní docházku,

5.     děti, které dovršily věk 3 let a jsou přihlášené na celodenní docházku,

6.     děti, které mají v MŠ sourozence,

7.     děti žijící v rodině samoživitele a děti pocházející ze sociálně slabého a málo podnětného prostředí,

8.     děti ostatní.

Tento pokyn nabývá účinnosti 7. dubna 2011.


Zapojujeme se do celostátní akce
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Odpoledne s knihou

Kdy: Pondělí 15. března 2010 od 15.00 hodin

Kde: Mateřská škola Holetín

Akce je určena pro děti a jejich celou rodinu
Potřebujete: nejoblíbenější knihu vašeho dítěte

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!


Chceme také pomoci…
Zemětřesení o síle 7stupňů Rich. stupnice, které udeřilo na HAITI, mělo tragické následky. Počet obětí je v řádu tisíců.

ZŠ a MŠ Holetín pořádá FINANČNÍ SBÍRKU na pomoc obyvatelům HAITI po ničivém zemětřesení.

Vybraná finanční částka bude odeslána na účet humanitární organizace ČLOVĚK V TÍSNI. Tato organizace zajišťuje potraviny, vodu a další nezbytné potřeby. Podílí se na stavbě stanových táborů a připravuje i centra pro děti.

Sbírka je dobrovolná a probíhá od 3. – 12. února 2010.

Záleží jen na Vás, pokud chcete spolu s námi pomoci.       

Za ZŠ a MŠ Holetín Klára MihulkováKreativní výtvarné odpoledne s rodiči

Kdy:  pátek 27.3.2009

Začátek: od 14.30 hodin

Kde:

Téma: BAREVNÉ VELIKONOCE, ANEB JARO PŘIŠLO  K NÁM

Budete potřebovat: větvičky, vyfouknutá vajíčka, skořápky, mašličky, a vše co vás napadne.

Ostatní materiál ( barvy,papíry,nůžky, lepidla, atd.) dostanete v MŠ.

Náplň: rodiče si společně se svými dětmi vyrobí libovolné výtvarné dílo podle své fantazie a nápadu

 


Divadelní představení

Ve středu 21. ledna 2009 pojedeme s dětmi na divadelní představení o skřítkovi do MŠ Miličova do Hlinska. Cena představení činí 30 Kč.

V pátek 13. února 2009 s dětmi navštívíme Kulturní dům ve Skutči, kde shlédneme pohádku Trampoty čertíka Culínka.


Bejbytaneční

Od 2. března 2009 bude v naší MŠ probíhat kurz BEJBYTANEČNÍCH pod vedením pana
ing. Černého. Kurz má 5 lekcí po 60 min.


Spolupráce s Fondem SIDUS

Naše MŠ se zapojila do charitativního projektu Fondu SIDUS, kdy rodiče zakoupením letáku Zvířátka na statku přispěli na dobrou věc. Podařilo se nám vybrat sympatickou částku 705,- Kč a naše školička obdržela Certifikát. Vybrané peníze se použijí na zakoupení přístrojů pro Pediatrickou Kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci. V posledních letech Fond SIDUS získal pro nemocnice více než 1 650 000 Kč. V budoucnosti se  naše MŠ určitě zapojí do dalšího projektu tohoto Fondu.  Věříme, že i příště všichni rádi přispějeme a pomůžeme malým pacientům v českých nemocnicích.


VÁŽENÍ RODIČE,
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SPOLEČNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, KTERÉ SE BUDE KONAT VE STŘEDU 25. ČERVNA OD 16 HOD. NA ZAHRADĚ MŠ (POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ)
PROGRAM:
1) ZPÍVÁNÍ U TÁBORÁKU - VÍTÁNY BUDOU VAŠE HUDEBNÍ NÁSTROJE
2) OPÉKÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ UZENINY
3) HRY A SOUTĚŽE
TĚŠÍME SE NA VÁS
UČ. MŠ


ZMRZLINOVÝ POHÁR
V PONDĚLÍ 23. ČERVNA PO OBĚDĚ PŮJDEME S DĚTMI DO MOTORESTU ČERTOVINA NA ZMRZLINOVÝ POHÁR. DO MŠ SE VRÁTÍME DO 15 HOD. POHÁRY DĚTEM ZAPLATÍME Z PŘÍSPĚVKŮ SRPŠ.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "KOUZELNÁ ZAHRADA"
VE ČTVRTEK 19. ČERVNA POJEDEME S DĚTMI DO CHRUDIMI NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "KOUZELNÁ ZAHRADA" HRANÉ ČERNODIVADELNÍ TECHNIKOU. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI NAVŠTÍVÍME I MUZEUM ČERNÉHO DIVADLA.
DO CHRUDIMI POJEDEME VLAKEM V 7:40, PROTO JE NUTNÉ, ABY DĚTI PŘIŠLY DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7:15. ZPĚT DO HOLETÍNA PŘIJEDEME VLAKEM VE 12:35.
PROSÍME RODIČE, ABY DALI DĚTEM DO BATOHU PITÍ A PLÁŠTĚNKU. SVAČINU DOSTANOU A NA OBĚD SE VRÁTÍME DO MŠ.
CENA JEDNÉ VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ I DO MUZEA ČINÍ 50 KČ. PENÍZE ZA JÍZDENKU VYBEREME PO NÁVRATU DO MŠ.


Výlet

NA ÚTERÝ 27. 5. MÁME S DĚTMI NAPLÁNOVANÝ VÝLET DO OBORY VE ŽLEBECH. PRO TUTO AKCI MÁME REZERVOVANÝ AUTOBUS, KTERÝ NÁS DOVEZE TAM I ZPĚT KE ŠKOLE. ODJEZD OD ŠKOLY BUDE V 8 HODIN, DOBU NÁVRATU VÁM JEŠTĚ UPŘESNÍME. CENU JÍZDNÉHO VÁM SDĚLÍME AŽ PO VYÚČTOVÁNÍ FAKTURY.

DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A OBUTÍ DLE POČASÍ, PLÁŠTĚNKU A PITÍ NA CELÝ DEN. STRAVOVÁNÍ DĚTÍ ZAJISTÍME.

CENA DOPOLEDNÍHO PROGRAMU JE 120 KČ.


Sportovní hry

TÉMATEM TOHOTO TÝDNE U NÁS VE ŠKOLCE JSOU 1. SPORTOVNÍ HRY MŠ PARDUBICKÉHO KRAJE 2008. DĚTI SI BĚHEM TÝDNE VYZKOUŠÍ VŠECH 5 SOUTĚŽNÍCH DISCIPLÍN. ABY SI TAKÉ MOHLY ZMĚŘIT SÍLY S NĚKÝM JINÝM A SPORTOVNÍ HRY MĚLY SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉRU, VE ČTVRTEK 15. KVĚTNA NAVŠTÍVÍME DĚTI V MŠ MILÍČOVA V HLINSKU. DO HLINSKA POJEDEME AUTOBUSEM V 7,25 OD POŠTY, PROTO JE NUTNÉ, ABY DĚTI PŘIŠLY DO ŠKOLKY DO 7,15.

PROSÍME RODIČE, ABY DALI DĚTEM NA SEBE SPORTOVNÍ OBLEČENÍ (ABYCHOM SE NEMUSELI PŘEVLÉKAT), SPORTOVNÍ OBUV A PITÍ. SVAČINU DĚTI DOSTANOU A NA OBĚD SE VRÁTÍME DO MŠ.

Výstava ve Skutči
Ve čtvrtek 24.4. navštívíme s dětmi výstavu motýlů, loveckých trofejí a preparované zvěře ve Skutči. Pojedeme ve 12,25h a vrátíme se ve 14,55h autobusem. Prosíme rodiče, aby dětem do batůžků připravili pití, pláštěnku a drobné kapesné, svačinu dostanou. Děkujeme.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA NA BETLÉMĚ V HLINSKU
VE STŘEDU 19. BŘEZNA ODPOLEDNE POJEDEME AUTOBUSEM NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU DO HLINSKA. DO MŠ SE VRÁTÍME AUTOBUSEM VE 14:50. VSTUPNÉ NA VÝSTAVU ČINÍ 20 KČ. DĚTI SI MOHOU VZÍT DROBNÉ KAPESNÉ.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRINCEZNY JSOU NA DRAKA
V ÚTERÝ 8. DUBNA POJEDEME AUTOBUSEM DO VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA V PARDUBICÍCH NA POHÁDKU PRINCEZNY JSOU NA DRAKA. ODJEZD OD MŠ BUDE V 7:30. CENA JEDNÉ VSTUPENKY JE 55 KČ.
DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT POUZE PITÍ. SVAČINU DOSTANOU A NA OBĚD SE VRÁTÍME DO MŠ.


Divadelní představení Ententýky
Ve čtvrtek 13. března pojedeme vlakem na divadelní představení Ententýky do Skutče. Také tam navštívíme dětské oddělení knihovny. Prosíme rodiče, aby přivedli děti do MŠ nejpozději v 7:15 a do batohu jim dali pití. Svačinu i oběd děti dostanou. Do školky se vrátíme vlakem v 12:36.


Vánoční besídka
V pátek 21. prosince v 15 hodin se bude konat vánoční besídka naší mateřské školy. Všichni jste srdečně zváni.


Výstava v Hlinsku
Ve středu 19. prosince odpoledne pojedeme na výstavu na Betlém do Hlinska. Do MŠ se vrátíme autobusem ve 14,50. Děti si mohou vzít drobné kapesné.


Podzimní posezení
Zveme všechny rodiče i jejich děti na "podzimní posezení" plné her a povídání. Tato akce se uskuteční ve středu 24.10. od 15,00 hodin ve třídě MŠ. (Na místo plánovaného opékání vuřtů.) Srdečně Vás zveme a budeme se těšit na setkání s Vámi.


Příspěvky SRPDŠ
Prosíme rodiče, kteří ještě nezaplatili příspěvky SRPDŠ 200 Kč, aby tak učinili nejpozději do konce října. Děkujeme.


Úplata MŠ
Úplata za předškolní vzdělávání se bude vybírat do čtvrtka 18.10. 2007.


Zápis ze schůzky rodičů ze dne 10.9.2007

1. Investice v poslední době
- koberec v MŠ
- vymalování schodiště v MŠ
- úprava prostranství před ZŠ
- příprava dětského hřiště

2. Úplata za předškolní vzdělávání
- nově vybírána od října 2007
- každý měsíc (zpravidla kolem 18. kalendářního měsíce)
- ve výši 100 Kč
- děti docházející do MŠ do 4 hodin denně 65 Kč
- děti docházející do MŠ 5 dnů v měsíci 50 Kč
- předškolní děti jsou od této úplaty osvobozeny

3. Vybavení dětí do MŠ
- fotky
- papírové kapesníky
- polštářky na cvičení (předškoláci odpočinek)
- deky (předškoláci)
- věci na převlečení
- cvičky (do tělocvičny)

4. Změna průběhu odpočinku u předškolních dětí
- děti budou odpočívat cca 3/4 hodiny na karimatkách ve třídě MŠ

5. Nákup pracovních sešitů pro předškoláky
- Písanka 25 Kč
- Matematika 25 Kč

6. Kroužek pro předškoláky
- každou středu od 12,45 - 13,45 hodin
- zaměření na všestranný rozvoj dětí

7. Nabídka společných akcí s rodiči
- táborák, návštěva divadla, …

8. Prosba o pomoc při sběru
- kelímků od velkých jogurtů
- víčka od plastových lahví

9. Vybírání příspěvků SRPŠ
- 200 Kč na pololetí


Informativní schůzka
V pondělí 10.9. v 15,00 hod. se bude v MŠ konat informativní schůzka pro rodiče.


Provoz o prázdninách
Školka bude v provozu od 27. srpna.


Pozvánka na školní akademii
Děti a učitelé ZŠ a MŠ Holetín zvou zejména své maminky a babičky, ale i ostatní na školní akademii, kterou nacvičili ke Dni matek a která se koná v pátek 11. května 2007 od 16:00 v hostinci Na sále.


Zápis do mateřské školy
Ředitel Základní školy a mateřské školy Holetín vyhlašuje zápis do mateřské školy na školní rok 2007/2008. Zájemci o umístění dítěte do MŠ Holetín si mohou vyzvednout potřebné tiskopisy přímo v MŠ a vyplněné je odevzdat tamtéž do 18.května 2007.
Žádám rodiče, kteří budou požadovat umístění v pozdějších měsících než v září 2007, aby přihlášku podali také k výše uvedenému termínu, protože přijímací řízení se týká celého školního roku.


Návštěva knihovny
Ve středu 7. března 2007 pojedeme s dětmi do knihovny do Hlinska.


Vybírání příspěvků
V týdnu od 19. února 2007 se vybírají schválené příspěvky na druhé pololetí.


Provoz MŠ v době pololetních a jarních prázdnin
Vzhledem k malému zájmu o umístění dědí do MŠ v době školních pololetních (2. února) a jarních (5. - 9. února 2007) bude školka v těchto dnech uzavřena.


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2007/2008
Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 15. února 2007 od 13:00 do 16:00. Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz.


Vyhlášení zápisu do MŠ
Ředitel Základní školy v Holetíně vyhlašuje zápis do mateřské školy na školní rok 2006/2007. Zájemci o umístění dítěte do MŠ Holetín si mohou vyzvednout potřebné tiskopisy přímo v MŠ a vyplněné je odevzdat tamtéž do 19.května 2006.
Žádám rodiče, kteří budou požadovat umístění v pozdějších měsících než v září 2006, aby přihlášku podali také k výše uvedenému termínu, protože přijímací řízení se týká celého školního roku.


Provozní doba: 7:00 - 15:00

Denní program:
Program zahrnuje volné hry v prostoru třídy MŠ, cvičení, hry, různé výchovy a pobyt na školní zahradě. Děti se ráno scházejí do 8 hodin. Potom si dle volby hrají s hračkami - například kočárky a panenkami, s auty, se stavebnicemi, skládají si puzzle, hrají pexeso a společenské hry nebo v koutcích "na domácnost", "na kadeřníka", v kuchyňce atd. Dálé probíhá společný úklid a v 8.30 se připravujeme na cvičení.

Cvičíme buď s hudbou nebo bez ní, s polštářky, motivované cviky, pohybové hry. Také cvičíme na různých nářadích - na lavičce, na žíněnce, na žebřinách, ale i v tělocvičně ZŠ, kde je více nářadí. Místo cvičení také hrajeme hry v prostoru třídy, například "Chodí pešek okolo", "Zlatá brána", "Kolo kolo mlýnský" a jiné. V 9 hodin se děti nasvačí a pokračují v činnostech výchov, kterých máme osm a podle možností je rozvrhneme tak, aby se všechny prostřídaly.

1. rozvoj poznávání - v této výchově např. určujeme roční období, poznáváme listnaté a jehličnaté stromy, bavíme se o prevenci nemocí atd. Vše doprovází obrázky a rozhovory

2. jazyková výchova - sem patří procvičování mluvidel, básničky, říkanky, správná výslovnost

3. literární výchova - četba z knih, např. s dětským hrdinou, dramatizace pohádek, kde děti hrají pomocí čepiček scénku "Boudo, budko", "O řepě"

4. matematické představy - zahrnují počítání od 1 do 10, co je nad, pod, vedle, vlevo, vpravo, co je málo, hodně atd. Poznáváme barvy.

5. hudební výchova - obsahuje dechová a sluchová cvičení, poznávání hudebních nástrojů, zpěv písní s klavírem nebo bez něj, vytleskávání a vydupávání rytmu, hry se zpěvem, hudebně pohybové hry

6. výtvarná výchova - zahrnuje kreslení pastelkami, voskovkami, malování vodovými a temperovými barvami, správné držení náčiní

7. pracovní výchova - práce s nůžkami a lepidlem, vystřihování, vytrhávání, skládání papíru, modelování

8. tělesná výchova - průpravné a motivované cviky, relaxační a uvolňovací cvičení, chůze za vedoucím dítětem, běh za vedoucím dítětem, na daný signál zastavit, změnit směr, poskoky na pravé a levé noze, cvičení se švihadlem a míči.

Výchovy většinou trvají do 10 hodin, potom se děti obléknou a podle počasí odcházíme ven - buď na školní zahradu, kde jsou prolézačky, houpačky a pískoviště, nebo chodíme na procházky, na kterých pozorujeme přirodu a okolí. V 11:30 se děti naobědvají a po obědě si jdou odpočinout na lehátka. Vstávají okolo 13:45, nasvačí se a potom si většinou dle své volby hrají až do příchodu rodičů.

Všechny rodiče zveme na návštěvu!

Martina Tichá a Jitka Jetmarová