Škola pro udržitelný život - 2009: Bezpečněji na cestách (anotace)

Oficiální stránky projektu naleznete zde.
Sekce věnovaná našemu projektu zde.
Spoluvyhlašovatelé projektu: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (web)a Partnerství o.p.s (web)

Aktuálně: Hotovo!
(7. května 2010) Každá práce jednou skončí. Práci, kterou jsme si uložili v našem projektu, jsme dokončili pověšením poslední desky (neprarkování na chodníku u školy). K dokončení úkolu, který trval vlastně víc než rok určitě patří pořádná oslava. Po pověšení tabule jsme se přesunuli do školy, abychom si cestu při uskutečnění projektu připoměli krátkou prezentací. Potom dospělí složili slib dodržování povolené rycholsti - obkreslením ruky na náš "přísahací" strom. Jako památku na projekt si děti a pedagogové odnesli krásná trička s logem. A potom už nastala další část slavnosti: děti mohly získat cenné body na stanovištích s úkoly s doprvní tématikou a tyto body potom proměnit v Besip Shopu za pěkné dárky. Kapky deště přišly v pravý čas, abychom se přesunuli z venku do družiny, kde bylo připraveno občerstvení. Při ochutnání sedmi druhů bábovek jsme si příjemně popovídali. O krásnou tečku za slavnostním dnem i za naším projektem se postarala duha, která se sklenula nad obzorem. (obrázky)

Pověšeno!
(3. května 2010) I když počasí se dnes netvářilo příliš přívětivě, neodradilo nás od dokončení práce, kterou jsme začali před rokem, když jsme se rozhodli udělat něco pro bezpečnější pohyb po místní komunikaci. V této poslední fázi nám pomáhají místní hasiči a myslivci: nejprve nám ukázali prostory hasičské zbrojnice, potom jsme společně donýtovali poslední desku k rámu a potom už po skupinách vyrazili připevnit desky na jejich místa.
Všichni si přejeme, aby tabule co nejlépe plnily svůj účel, totiž působily na na řidiče, aby jezdili s rozvahou a podle předpisů. (obrázky)


Grafické návrhy z GMD studia byly projednány v realizačním týmu (pedagogové, zástupci obce), dále předloženy k diskusi holetínské veřejnosti v březnovém čísle Holetínského zpravodaje. Návrhy jsou již ve výrobě.

Dále jsme oslovili místní firmy s prosbou o pomoc při výrobě rámů, na kterých budou naše tabule připevněny. Oslovení podnikatelé nám všichni vyšli velmi vstříc (kovové rámy vyrobilo zámečnictví Boháč a Dopita, o jejich povrchovou úpravu se postaral pan Petr Beneš). Rámy jsou nyní složeny v hasičské zbrojnici a čekají na nanýtování tabulí. Pomoc při této činnosti máme dohodnutou s Mysliveckým sdružením Holetín a věšení tabulí s místním SDH.

Největší tabule, která bude umístěna na spodní stěně obecního úřadu se dočká své montáže ve středu 28. dubna, další tabule budeme s dětmi a spolky montovat nejdéle počátkem příštího týdne (3. - 4. května).

A potom už nás čeká jen slavnostní den (7. května od 15:30), kdy si v prostorách školy a školní zahrady se všemi pomocníky a partnery připomeneme cestu, kterou jsme při své práci za rok ušli.


Pro vytvoření grafických návrhů a výrobu tabulí byla realizačním týmem vybrána firma GMD Studio ze Rváčova. V současnosti (únor 2010) firma připravuje první návrhy, jak tabule budou vypadat. Návrhy budeme předkládat holetínské veřejnosti k vyjádření.


Seminář "Místně zakotvené učení"
10. února naše škola hostila účastníky semináře pořádaného v rámci Školy pro udržitelný život, zaměřeného na nově vznikající publikaci o způsobech zapojování veřejnosti do místních aktivit. (obrázky)


Zakončení výstavy
14. říjen byl posledním dnem naší výstavy. Během týdne se na 35 dětských prácí s tématem bezpečnosti přišlo podívat přes sto lidí! Práce, které se nejvíce líbily (dostaly nejvíce bodů) si prohlédněte zde. Práce budou sloužit jako podklad pro tvorbu bilboardů. Ovšem tvůrci zde neuvedených výkresů nemusí být smutní - z ostatních prací mohou být použity například slogany, které byly někdy také velmi pěkné.

Výstava dětských kreseb
(7.10. 2009) Z návrhů, které připravily děti ze školky a školy jsme uspořádali výstavu. Návštěvníci výstavy vyberou hlasováním práce, které poslouží jako podklad pro tvorbu bilboardů. Výstava potrvá do 14. října.

Obrázky z příprav: hlasovací schránka | příprava výstavy | vernisáž


11. září proběhla ve škole porada pedagogů, na které jsme upřesnili další postup v realizaci projektu.

Jako první je na řadě shromáždění dětských prací s dopravně preventivní tématikou, které budou sloužit jako základ tabulí umístěných při silnici. Ve škole a školce se motivace a realizace ujme p. uč. Mihulková z MŠ, která letos učí i výtvarné výchovy v ZŠ. Do 25. 9. by měla mít návrhy od školních dětí.
Abychom získali co největší množství kvalitních návrhů - oslovili jsme i "absolventy" naší školy a požádali je také o zpracování jejich kreseb. Zvýší se tím okruh lidí, kteří se na projektu budou podílet a budou mít o něm povědomost. Práce budeme přijímat do 2. října.

Následovat bude výstava shromážděných prací, na kterou pozveme veřejnost a pokusíme se o anonymní hlasování o nejpovedenějších návrzích. Termín výstavy: 7. - 14. října. (pozvánka)

Vybrané práce bychom již předali "profesionálům" ve tvorbě informačních tabulí. Na začátku listopadu bychom měli tedy mít již připravené návrhy tabulí, které půjdou k silnici. V projektu máme nastaveno, že tabule, které se budou realizovat, vybereme v součinnosti školy, obce, aktivních občanů - zde by přicházelo na řadu např. setkání ve škole, nebo anketa mezi občany prostřednictvím kolujících "desek" s vyobrazením návrhů nebo jiná alternativa - ještě upřesníme.


Hurá!!!
Počátkem června jsme se neoficiálně dozvěděli, že naše nabídka k zapojení do projektu Škola pro udržitelný život 2009 byla přijata! Oficiální výsledky byly zveřejněny 11. června na stránkách Střediska ekologické výchovy SEVER (zde). Naše škola se tedy propracovala mezi pět škol, kterým byl v Pardubickém kraji příspěvek přiznán. Je to velká odměna za práci, kterou jsme s dětmi věnovali přípravě zlepšení bezpečnostní situace při pohybu na místních komunikacích. Nyní se těšíme na realizaci našich návrhů.


Anotace

Nevyhovující bezpečnostní situace na komunikaci v obci: chodci jsou nuceni využívat krajnici vozovky. Nepříznivé faktory: délka obce téměř 5 km, geografické rozložení obce – svah s převýšením 100m. Nedodržování povolené rychlosti projíždějícími vozidly. Parkování na chodníku před školou. Cílem aktivity je v první fázi vytvořit preventivní kroky pro zvýšení bezpečnosti: podél silnice instalovat osm kusů dopravně-preventivních tabulí, které budou účastníky provozu (řidiče a chodce) vést k uvědomění si rizika a k odpovědnému chování. Na tvorbě a instalování tabulí se budou podílet děti a místní komunita.
Grafickými prvky umístěným na chodníku před školou a na plotu školy vyzveme řidiče k parkování mimo chodník.
Postup řešení: Návrhy na podobu informačních tabulí zpracované dětmi, korekce grafických návrhů při setkání komunity, zadání výroby tabulí, instalace tabulí pomocí partnerů.

Hlavní výstupy

Instalované dopravně preventivní tabule podél komunikace- 8 ks.
Úprava chodníku před školou a informační tabule na plotu školy – 1 ks.
Informační tabule o projektu Škola pro udržitelný život (před školou) – 1 ks.


14.dubna byla podána nabíka (žádost o grant), vycházející z námětů, které zazněly na plánovacím odpoledni a konzultovaná s odbornými konzultanty: ke zvýšení bezpečnosti pohybu po místních komunikacích bychom chtěli zatím přispět prevencí - instalováním osmi kusů dopravně-preventivních tabulí podél silnice s výrazným grafickým motivem a textem, který by řidiče upozornil na pohyb chodců na vozovce a také motivoval chodce ke dbaní o vlastní bezpečnost. Grafické návrhy tabulí by připravily děti, po korekcích by tabule vyrobila specializovaná firma a tabule bychom instalovali ve spolupráci se širokou místní veřejností. Druhým bodem nabídky je motivování řidičů (rodičů), aby parkovali mimo chodník u školy - formou kreseb na chodníku a informační tabule na plotu školní zahrady. Cena naší nabídky je 55.000,- Kč.
O přiznání či nepřiznání finanční pomoci se dozvíme v polovině května.

Napsali o nás: Informace o plánovacím odpoledni je i na webových stránkách Nadace Partnerství! více...

1. dubna - Plánovací odpoledne
foto
Úvodní prezentace.pptx (12 MB)
Nebezpečná místa očima dětí - prezentace.pptx (10 MB)

(K prohlížení prezentací lze použít PowerPoint viewer - stahujte na Slunečnici)

31. března - hlásíme do místního rozhlasu - Hlášení (MP3, 3MB)

20. března - příprava plánovacího odpoledne s dětmi (foto)

19. března - 3. schůzka pedagogů (příprava plánovacího odpoledne) (foto)

březen - aktivity s dětmi pro přípravu projektu

2. března - schůzka se zástupci obce (foto)

26. února - 2. schůzka pedagogů (výběr varianty zaměřené na bezpečnost) (foto)

12. února - 1. porada pedagogů (seznámení s grantem, tipování námětu projektu)

5. února - seminář v Pardubicích