Poslední dění...


Vystoupení na vítání občánků
Video z vystoupení můžete zhlédnout na Youtube: http://youtu.be/aWrw0fMvKLA
Plavecké závody
Dne 6. 3. 2013 se dva žáci naší školy zúčastnili plaveckých závodů ve volném stylu pro žáky základních škol. Závody pořádal Mikroregion Hlinecko a Městská sportoviště Hlinsko. Závody se konaly v plaveckém bazénu v Hlinsku. Naši školu reprezentovali Jiří Hamák a Jan Holas, oba v kategorii 4. – 5. třída – kapříci. Jiří Hamák se umístil na prvním a Jan Holas na osmémm místě. (fotky)


Zápis
Dne 30. ledna 2013 od 13:00 do 16:00 se v ZŠ a MŠ Holetín koná zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014. K zápisu jsou zvány děti narozené do 31. 8. 2007. Zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte a občanský průkaz. V případě požadovaného odkladu školní docházky je nutno předložit odborné posudky o nezpůsobilosti dítěte: posouzení dětským lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou (speciálním pedagogickým centrem).


Krása motýlích křídel
Ve středu 24. 11. 2012 si školáci společně s mateřskou školou zajeli prohlédnout do městského muzea ve Skutči sbírku motýlů a brouků p. Oldřicha Černého. Na výstavě nazvané ,,Krása motýlích křídel‘‘ jsme obdivovali tesaříky, můry, otakárky a nespočet dalších druhů hmyzu různých velikostí a barev. Svými vjemy se necháme inspirovat a zapojíme se do soutěže: O věčného motýla. Uspějeme-li, staneme se majiteli úžasné hračky, kterou jsme viděli na vlastní oči. Držme si palce!


130. výročí otevření školní budovy
17. září 2012 uplynulo neuvěřitelných 130. let od otevření novostavby školy v Holetíně. Tuto vzácnou chvíli jsme si připomněli Dnem otevřených dveří - návštěvníci školy měli možnost prohlédnout si prostory školy, školní matriku založenou roku 1917, školní kroniky, promítání historických pohlednic, prezentaci fotografií budování a oprav z nedávné doby. Nechybělo ani občerstvení. Největší zájem byl asi o školní matriku, ve které se každý z minulých absolventů mohl najít. Ve škole jsme prožili příjemné odpoledne prostoupené vzpomínkami na krásné chvíle prožité ve zdech zdejší školy. Děkujeme za pomoc při uspořádání panu Wenzarovi (pamětní list) a panu Zemanovi (historické pohlednice). Na závěr zbývá jen podotknout, že škola se svého jubilea dožila ve skvělé kondici, protože její zázemí a vybavení je v současnosti na mimořádně vysoké úrovni. (fotky)


Výstava panenek v hačkovaných šatech a replik opon
(fotky)


Výstava hub v MC Hlinsko
Jéé,to je hub!! V pátek jsme navštívili výstavu hub v HLINSKU v MFC. Co si o výstavě myslí Ema?
Jen co jsem vstoupila do místnosti plné hub, omámila mě jejich vůně. Najednou na mě z levého stolu mrkla muchomůrka: "Jsem nejkrásnější houba na světě!" zvolala. Vedle na stole se ohradila růžovka: "Nejkrásnější jsem já!" Najednou jsem uviděla nejkrásnější houbu na světě: Lakovku Ametystovou! Miluju totiž fialovou barvu.
(fotky)


Anketa pro rodiče - výsledky
V závěru školního roku jsme rodiče žáků základní školy formou ankety požádali o vyjádření k nejrůznějším otázkám, které se týkají života školy. Potěšitelné je, že se vrátilo 19 z 23 dotazníků, což svědčí o zájmu rodičů o školu a také výsledkům ankety dává vyšší objektivitu. Při přípravě a vyhodnocení dotazníku byl využit nástroj "Anketa pro rodiče", který byl vytvořen pro školy v rámci projektu Cesta ke kvalitě.

Výsledky ankety pro rodiče byly projednány v pedagogické radě a ve školské radě. Byla projednána témata, která se vyskytovala v připomínkách rodičů (pitný režim, bezhotovostní platby obědů, skladba jídelníčku, činnosti ve školní družině, hodnocení žáků...). Bezprostředně to znamená například toto: rodičům bude v září nabídnuta možnost zvolit si způsob platby za obědy nebo úplatu za předškolní vzdělávání – hotovostně či bezhotovostně; na webu školy bude umístěna část věnující se nejbližším akcím a událostem. Ve vstupní chodbě bude umístěna schránka pro náměty rodičů. Některé podněty byly předány obecnímu úřadu (silniční přechod, oprava plotu, parkování u školy). Výsledky ankety (soubor .pdf)


První pomoc a nácvik evakuace
V pátek 22. 6. 2012 si po fiktivním vyhlášení požárního poplachu všichni školáci vyzkoušeli evakuaci z budovy školy. Následovala praktická ukázka balení evakuačních zavazadel a zkouška telefonní komunikace s členy IZS (hasiči, záchranáři, policie). Branné dopoledne zakončila beseda se zdravotnicí a nácvik první pomoci na vlastních tělech. Všichni zranění, obvázaní i zachraňující si pro všechny případy odnesli praktickou brožurku s výše uvedenými informacemi. Člověk nikdy neví… (fotky)


Plavecké závody v Hlinsku
Mikroregion Hlinecko a Městské sportoviště Hlinsko pořádali 22. června 2012 plavecké závody. V plaveckém bazénu se sešli závodníci z 5 základních škol. Naši žáci si v kategorii Kapříci (50 m) vyplavali: 1. místo - Jiří Hamák, 2. místo - Jiří Pohorský, 5. místo - Kristýna Plachá, 6. místo - Štěpánka Mudrochová. (fotky)


Turnaj ve vybíjené
Letošní turnaj se odehrál na holetínské půdě a soupeři se rozešli smírně: v kategorii mladších si nejtěsnější vítězství vydobyli žáci ZŠ Raná, ve kategorii starších se situace opakovala, ovšem tentokrát ve prospěch Holetínských. (fotky)


Výlet do Toulovcových maštalí
Letos jsme cíl svého výletu nasměrovali do přírody, konkrétně do Toulovcových maštalí. Výsledkem byl nádherně prožitý letní den v lesích mezi skalami: budeme vzpomínat na výstup do Dudychovy jeskyně, bloudění ve skalním bludišti, na návštěvu muzea dýmek a další zážitky. (fotky)


Trnkohraní 2012
13. června se uskutečníl další ročník Trnkohraní, a ikdyž nám nepřálo počasí, určitě jsme si setkání užili. Děti předvedly své Street dance vystoupení, své umění ve hře na zobcovou flétnu, zahrály divadelní představení St. George and the dragon, zahrály si hry, dostaly krásný letní dáreček - zkrátka krásné letní odpoledne...


O siláka školy
1. června - tradiční strávení dne dětí... (fotky)


O nejkrásnější čarodějnici
27. dubna - Evidentně čáry a kouzla proměnily většinu našich žaček a paní vychovatelku v čarodějky. Naštěstí to byla magie s minimální trvanlivostí a domů už odlétaly ve své původní podobě. Pochvalu a cenu za vydařenou proměnu si vysloužily Anežka, Anička, Klaudinka a Štěpánka. (fotky)


Anglická olympiáda
26. dubna - Letošní Anglickou olympiádu jsme zahájili krásným sluníčkovým dnem! Ráno na nás před školou čekalo auto hasičů Holetín, do kterého jsme naskákali a vydali se cestou směr Vejvanovice.
V místní škole nás přivítaly paní učitelky a ostatní žáci. Dostali jsme jmenovky a soutěžní den mezi třemi školami a šesti týmy mohl začít. Nejprve probíhala prezentace jednotlivých škol s pomocí interaktivní tabule. Naše prezentace byla vyhodnocena jako nejlepší! Dále jsme ve dvou družstvech (4. a 5. třída) soutěžili v několika dalších disciplínách, které prověřovaly naši slovní zásobu, postřeh, ale i pohybové dovednosti. Celým dnem nás provázela písnička Family Time (Ziggy Marley), kterou jsme se naučili.
Na závěr olympijského dne nás čekalo vyhlášení. Odnesli jsme si to nejcennější a to první místo v obou družstvech! Radost byla veliká a ta nám vydržela až do příjezdu zpět, kde jsme se o ní podělili s ostatními. (Z. Nováková) (fotky)


Khushi je tu
12. dubna se ve zdech holetínské školy objevil očekávaný host až z předaleké Indie. Je to plyšový medvídek z naší spřátelené školy z Nového Dillí. (Mimochodem, náš medvídek Zuzana v pořádku dorazil do partnerské školy v Estonsku a poznává život tamních dětí a my se o jeho zkušenostech budeme dozvídat prostřednictvím společných webových stránek projektu Teddy travels.) Medvídek Khushi (Štístko) dorazil v nádherně zdobené bedýnce, vybaven cestovním pasem s vízem do České republiky, s průvodním dopisem a se sadou čtyř krásných šatů - on je totiž holčička... S našimi dětmi prožije jeden měsíc, ve kterém se budeme snažit ukázat mu život v naší zemi a v našem regionu a potom se vydá na další pouť - do Estonska. (fotky)

Noc s Andersenem
(13.-14. 4. 2012) Když jsme před pěti lety poprvé prožili ve škole Noc s Andersenem, netušili jsme, že se tahle krásná akce stane pevnou součásti našeho školního roku - stejně jako ročičovské schůzky či vysvědčení. :-) Letos jsme začali krátkým připomenutím spisovatele, na jehož počest se setkání koná - dozvěděli jsme se zajímavosti z jeho života a také, že napsal neuvěřitelných 159 pohádek! Potom jsme si uvařili pohádkový guláš (vezmi něco z jedné pohádky, přidej něco z další, okořeň to postavou z pohádky jiné a ochutnej). Následovala pohádková pantomia a po ní všichni, kterým vyhládlo, ochutnali báječné langoše připravené laskavými maminkami a babičkami. Po večeři přišla na řadu Kočička a první čtení, potom důležitá (strašidelná) noční hra. Následoval qvíz ze znalosti pohádkových písniček zakončený vlastní produkcí - karaoke. A protože se čas pomalu blížil k hodině duchů, bylo zapotřebí zahrát si oblíbenou "svíčkovou", umýt se, zalézt do pelíšků, zazpívat pár písniček a poslechnout si poslední pohádku. A spát... (fotky)


Tématický den na téma: globalizace
(28. 3. 2012) Středeční vyučování vystřídalo aktivní dopoledne se zástupkyněmi organizace ADRA. Po absolvování programu víme, že: ... naše chování nemá vliv jenom na naše bezprostřední okolí, ale ovlivňuje i dění na opačné straně světa, ...naše životy jsou stále více propojeny s životy lidí, mnohdy geograficky velice vzdálenými. A že to samé platí i opačně. Putovali jsme jako mandarinky a vyzkoušeli si situaci, kdy se nám nedostává zdrojů. Díky tomuto výukovému programu jsme si možná mnohé uvědomili. (fotky)


Ochrana obojživelníků
5. března - Vzdělávací program na téma Ochrana obojživelníků, kterého se naši žáci zúčastnili v Záchranné stanici a Ekocentru Pasíčka, nám poskytl mnoho zajímavých informací o životě těchto živočichů. Ačkoliv žábu pozná každý, ne každý už ví, že v Pardubickém kraji žije 12 druhů těchto bezocasých obojživelníků a 4 druhy ocasatých. Získané vědomosti byly ověřovány v připravených testech, které žáci vyplňovali na počítačích ve dvojicích. A byli, jak jinak, než úspěšní! (fotky)


Setkání s paní Hudbou
2. března 2012 celá školka a všichni školáci relaxovali hudbou pod taktovkou Martina Kubáta. Hudebník od Litomyšle všechny doslova zvedl ze židlí v rytmu známých lidových písniček i komorních melodií. (fotky)


Přebor škol ve sjezdovém lyžování
Sjezdových lyžařů v naší škole není mnoho, přesto jsme se 21. 2. 2012 zúčastnili IV. ROČNÍKU PŘEBORU ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ. Naši školu reprezentoval Lukáš Jelínek, který ve své kategorii obsadil 21. místo, Štěpánka Mudrochová, která ve své kategorii obsadila 12. místo a vychovatelka ŠD paní Olga Vokálová, která v kategorii učitelů obsadila 3. místo. Ke zdařilým závodům přispělo i krásné počasí. (fotky)


Představení souboru Sluníčko v Hlinsku
26. ledna děti vyrazily do Hlinska, podívat se na své kamarády, kteří trénují v souboru Sluníčko. (fotky)


Zápis do 1. ročníku
V úterý 24. ledna nadešel slavnostní den - pro školu i pro dva předškoláky v naší mateřské škole. Tento den měli "školkové" děti předvést, zda jsou již připraveny k přechodu do školy základní: zda zvládají základní sociální dovednosti (představit se, vědět kde bydlí, jak se jmenují rodiče a kde pracují...) a další znalosti (barvy, manuální dovednosti, něco písmen a něco počítání...). Oba kluci zkoušku zvládli na výbornou a my se na Matouše Pátka a Oldřicha Trunce 1. září budeme moc těšit! Letošní menší příliv dětí do školy by měl být při příštím zápisu vyvážen tím, že ve školce v tu dobu bude předškoláků PATNÁCT!(fotky)


Minicirkusové představení
18. ledna - Po dvou letech k nám opět dorazilo cirkusové minipředstavení... (fotky)


Vánoce ve škole
20. prosince - Vánoční atmosféra se přenesla i do školy, proto jsme si poslední školní den před Svátky zpříjemnili povídáním o vánočních zvycích (některé jsme si i vyzkoušeli), zpíváním a samozřejmě i vzájemným obdarováváním. :-)(obrázky)


Výstava obrázků Josefa Lady a návštěva Pasíček
19. prosince - Muzeum
Kdy si lépe vychutnat obrázky Josefa Lady, než v předvánočním čase? I když letošní zima je na sníh skoupá, při pohledu na krásné obrázky se nám zimní atmosféra sama dostala do myslí. Děti si vyplnily i pracovní list, aby upevnily poznatky, které na výstavě načerpaly.
Pasíčka
Poslední školní akce roku 2O11 proběhla na Záchranné stanici Pasíčka u Proseče. 19. prosince jsme nadělili tamějším zvířátkům kupu dobrot pod stromeček-smrček. Se všemi obyvateli klecí a výběhů jsme se osobně pozdravili a užitečné informace o nich zachytili. Podle šedých nohou a zobáku odlišíme havrana od krkavce. Za pouhé 2 týdny se naším domácím mazlíčkem stane kavka. Kuna barvou náprsenky prozradí své příjmení – lesní (žlutá), skalní (bílá). Sovy pálené jsou výbornými adoptivními rodiči. V tomto oboru nejsme ani my žádnými nováčky. Dětem z MŠ a ZŠ se za pomoci rodičů podařilo již podruhé na celý rok a d o p t o v a t VEVERKU OBECNOU!(obrázky)


Návštěva sběrného dvora v Hlinsku
15. 11. 2011 jsme plnili další část projektu ,,RECYKLOHRANÍ‘‘. Jeli jsme do Hlinska na exkurzi do sběrného dvora. Tam nás ředitel technických služeb pan Stejskal provedl a zodpověděl všetečné dotazy dětí. A jaké úkoly na nás čekaly tentokrát?
1. Výtvarně zpracovat podobu navštíveného sběrného dvora.
2. Získat co nejvíce informací o jeho lokalitě.
3. Zjistit otevírací dobu a druhy odpadů, které je možné v tomto sběrném dvoře odevzdat.

Výtvarné zpracování dvora


Návštěva knihovny v Hlinsku
Některé děti z naší školy se zapojily do projektu Čtení pomáhá - přečtením knihy z nabídky a vyplněním testu mohou získat 50,- Kč a ty potom věnovat například na výcvik psa pro postižené lidi. (viz. web www.ctenipomana.cz) Protože ne všechny knihy z nabídky máme k dispozici, vyrazili jsme 14. října do hlinecké knihovny "na výzvědy". :-)

V knihovně se nás ujala paní knihovnice Stanislava Procházková, pověděla nám o tom, jak je možné knihy půjčovat, jak se k nim chovat, jak jsou publikace v knihovně roztříděné, jak si lze knihu zablokovat a další důležité rady. Potom jsme si mohli knížky prohlížet, vyzkoušeli jsme si vyhledávání v online katalogu a nakonec si půjčili několik knížek do školy. Knihovna je opravdu příjemné místo!


Začala škola :-)
Zafoukal podzimní vítr a přivál do školních lavic všechny roztoulané školáky… Snad nejvíce patří 1. září dětem, které nastupují do školy úplně poprvé – prvňáčkům. Začíná se tak jejich cesta za vzděláním, která má jen jistý začátek (právě tento den), ale její konec se ztrácí ještě v dálkách. V určitém období se bude cesta zdát u konce, to když se z dětí stanou lékaři, prodavačky, učitelé, traktoristi, ale ve skutečnosti bude pokračovat dál – člověk se učí celý život. Jsme rádi, že první kilometry na vaší cestě můžeme být s vámi.(obrázky)

Trnkohraní 2011
17. června se na školním hřišti uskutečnil druhý ročník Trnkohraní. Vloni bylo pojítkem setkání fotbalové utkání mezi dětmi a Holetínskými trnkami - Trnky nám tehdy dovybavily fotbalové hřiště skvělými brankami. Letos pro nás Trnky připravily další dárek: volejbalovou síť včetně sloupů jejího uchycení. Takže kromě fotbalu jsme se letos utkali i ve volejbalu (nebo něčem tomu podobném:-). K příjemné atmosféře setkání přispělo ozvučení akce, sladké pohoštění a závěrečné opékání klobás. Na závěr tedy ještě jednou: Trnky, děkujeme!!! fotky

Matematika v přírodě
13. června - Napadlo vás někdy, že je možné vzít si pomůcky na školní zahradu a udělat si hodinu gometrie venku na zahradě? A vidíte, jde to! Žáci 1. a 2. ročníku to zkusili. Místo sešitu si vzali pracovní desky a měřili branky, lavičky, hřiště a vážli a měřili objemy na školní studni na dvoře. Moc je to bavilo a zkusili si, že si dokážou poradit v každě situaci. Bylo to moc zajímavé dopoledne. fotky

Recyklovat se vyplatí
Po dvouletém zapojení do školního recyklačního programu Recyklohraní dosáhli naši žáci hned několika cílů. Prvním z nich je to, že se nám recyklace „dostává pod kůži“ a stává se pro nás běžnou součástí života. Ten druhý, hmatatelnější je získání odměny za plnění mnoha někdy nelehkých úkolů. Získané body jsme proměnili za ceny patřící do kategorie sportovního vybavení a to stolní fotbal a volejbalový míč, který bude využíván na nově zrekonstruovaném hřišti. Stolní fotbal | Míč

Poznáváme okolní přírodu
Když do Holetína přišlo jaro a zmizely zbytky sněhu, začali jsme postupně objevovat první květiny. Pomalu jsme s postupujícím oteplováním nosili do školy další květiny a větvičky stromů a učili se je poznávat. Vyvrcholením pak byla celoškolní soutěž v poznávání přírodnin. Zúčastnili se všichni žáci, zapojili se dokonce i prvňáci. Nejlepší žáci starších ročníků se zúčastnili i okresního kola v Hlinsku, kde se z naší školy nejlépe umístila Štěpánka Mudrochová ze 4.třídy.Naše znalosti si při každé vycházce žáci doplňují, umějí pracovat s atlasy přírodnin. Uměli byste také pojmenovat všechny rostliny a živočichy, kteří v naší obci žijí?(fotky)

Siláci
1. června - Letošního klání o siláka školy a jednotlivých tříd se zúčastnily všechny děti školy. Jako nejvšestrannější sportovec v 1. ročníku se ukázala Anička Truncová, mezi druháky zabodoval Adam Horanský, za třeťáky nejvíce bodů získal Jirka Hamák. Ve čtvrtém ročníku prorazila Štěpánka Mudrochová a v kategorii pátý ročník nenašel přemožitele Martin Pátek. Absolutním vítězem se stal Jirka Hamák. Gratulujeme! fotky

Mbunda Afrika - africký buben
31. května naši tělocvičnu zaplavila přílivová vlna afrických bubnů. Od prvního úderu jsme byli uhranuti rytmy, které sice často neslýcháme, ale přesto jako bychom je měli někde hluboko pod kůží - rozhýbávaly nám celé tělo. Každý z nás si mohl vyzkoušet jak se bubnuje a samozřejmě se poddat pohybu a zatancovat si podle ukázky naší návštěvy. Nejlepší tanečníci byli dokonce odměněni kazetami s nahrávkou skupiny Mbunda Afrika fotky | Video 1 | Video 2 | Video 3

Zajímavé odpoledne - poznávání zvířat
Zajímavý den prožily děti v naší škole v úterý 24. května. Navštívila nás paní Nováková z Kameniček a přivezla na ukázku část prací svého syna Milana, který momentálně rozšiřuje své sbírky hmyzu a plazů v rumunských horách. Vyprávěla dětem o tom, jak se zvířata preparují a jak se tvoří modely z kostí zvířat a také o tom, kolik úsilí a pečlivosti musí sběratel svému koníčku věnovat, pokud má mít sbírky na kvalitní úrovni.
Další část už patřila starším dětem, z nichž každý se stal patronem nějakého zvířátka, připravil si malou přednášku pro menší školní děti i předškoláky. Nakonec si žáci zasoutěžili a vyzkoušeli si, co všechno si zapamatovali.
Protože se právě děti připravují na okresní přírodovědnou soutěž, kde budou zápolit v poznávání přírodnin, určitě se jim budou znalosti, které v praxi získaly, hodit. Tak nám držte palce! - fotky

Ukázka psího spřežení
16. května k nám téměř jako z Aljašky dorazilo psí spřežení pana Rabase z Hrochova Týnce. Na zahradě školy jsme si vyslechli poutavé vyprávnění o "mushingu", jak se tato nyní již sportovní discilpína jmenuje. Děti se mohly s pejsky pomazlit, protože klidná povaha je jedním z požadavků na tento druh psů. (fotky)

Exkurze do Prahy
Ve středu 4. května jsme vyrazili na exkurzi do Prahy. Hlavním tématem byly Staré pověsti české - výstava uspořádaná v Národním muzeu. A historii skutečnou jsme na sebe nechali působit při procházce po místech spojených s našimi dějinami: Václavském náměstí, Staroměstském náměstí, Karlově mostu, Pražském hradu. K pobytu v Praze neodmyslitelně patří i jízda metrem - tu jsme si nenechali ujít. Prožili jsme si den plný zážitků a unavení se večer vrátili do Holetína. (fotky)Slet čarodějnic
29. dubna na prostranství za školou přistálo víc než deset čarodějnic a čarodějů z různých končin zeměkoule. Poskytujeme jim zde zázemí pro jejich každoroční setkání, na kterém se snaží zjistit, která/ý je z nich nejkrásnější, nejužitečnější, nejstrašnější atd. Letos bylo opravdu na co koukat a vše se odehrálo v přátelském duchu: nikdo nebyl proměněn v užovku či tyč ke koštěti. Čarodějnice a čarodějové nebyli tak zlí, jak o sobě důrazně prohlašovali. (fotky)

Anglická olympiáda ve Vejvanovicích
27. dubna jsme vyrazili s dětmi ze třetí a čtvrté třídy na tradiční Anglickou olympiádu do ZŠ Vejvanovice. Děti předvedly pásmo písniček, představily své postery o USA a Velké Británii. Potom luštily křižovky, hrály bingo, absolvovaly rozhovor v angličtině. Hlavně ale měly příležitost setkat se s dětmi ze škol ze Zaječic, Tuněchod, Orlického Záhoří, Mikulovic, Rabštejnské Lhoty a podívat se, jak se učí angličtinu u nich. Strávili jsme s angličtinou příjemný den! (fotky)

Velikonoční zvyky pro cizince
Týden před letošními Velikonocemi se žáci 4. a 5.třídy  naší školy zúčastnili akce České velikonoční zvyky, kterou pro děti cizinců žijících na Pardubicku uspořádala nezisková organizace Most pro lidská práva v Pardubicích. Přišly děti z Mongolska, Vietnamu, Bulharska, Ukrajiny a Běloruska. A tak Dominik s Martinem vedli praktickou ukázku pletení pomlázek z osmi proutků, oba naši Danové zase s dětmi vystřihovali a lepili různé druhy vajíček a s pájkou vyráběli ozdobné jarní větvičky, Štěpánka trpělivě vedla kurz zdobení vyfouknutých vajíček ubrouskovou technikou. Společně jsme balili vajíčka do lístečků a vařili v cibulové vodě. Děti předvedly všechno, co u nás na Velikonoce ve škole chystáme a umíme a dokonce využily k dorozumívání s cizinci i angličtinu. Bylo to zase něco úplně jiného, poznaly nové kamarády a vyzkoušely si komunikaci s lidmi z jiných zemí. Až budou děti cizinců jednou ve své zemi předvádět, jaké zajímavé velikonoční tradice v Čechách jsou, budou to umět, protože je to naučili  žáci z Holetína. (fotky

Ekojarmark v Hlinsku
Ke Dni Země (22. dubna) byl v Hlinsku uspořádán Ekojarmark. (obrázky)


Noc s Andersenem 2011
(1. dubna 2011) - Rok uplynul jako voda a my se opět sešli na oslavě knížek a čtenářství - magické noci s Andersenem, kterou jsme strávili hrami, soutěžemi, zpíváním a samozřejmě čtením. (obrázky)


Zápis 2011
K přelomu ledna a února patří v každé škole zápis budoucích prvňáčků. Letos se do školy v tento den chystalo pět předškoláků, kteří navštěvují naši mateřskou školu. Nepochybně se na tento výjimečný den svého života pečlivě připravovali, protože úkoly, které pro ně byly ve škole připraveny, zvládali na jedničku. Oporou jim byla přítomnost rodičů, případné obavy se pokoušlely rozptýlit i pohádkové postavičky, které je ve škole přivítaly. Těšíme se na vás 1. září! (obrázky)

Vánoce ve škole
Poslední školní den roku 2010 se v naší škole nesl v duchu příprav na Vánoce. V obou třídách jsme si při koledách připomenuli některé známé vánoční zvyky a potom jsme se vzájemně obdarovali drobnými dárky. (obrázky)

Vánoční besídka s vánoční dílnou
Ve čtvrtek 16. prosince jsme se s rodiči sešli ve škole ve sváteční atmosféře předvánočního období. Děti předvedly krátký program představující důležité okamžiky měsíce prosince a potom se s rodiči pustily do výroby netradičních (ale ne obtížných) vánočních ozdob. Odpoledne jsme si vzájemně hezky užili. (fotky)

Mikuláš ve škole
Rok co rok nás ve škole navštěvuje Mikuláš s čerty. Ani letos tomu nebylo jinak a my jsme všichni netrpělivě v pátek 3. 12. čekali, kdy na nás tahle rozjařená partička zazvoní. Někdo je očekával s napětím, protože se bál, že mu čerti spočítají všechny nešvary, které provedl a někdo je očekával s radostí, aby mohl Mikulášovi říci básničku a být za to odměněn.
Nakonec po zazpívání čertovských písniček byly odměněny všechny děti a my už se teď těšíme, až nás zase za rok navštíví… (obrázky)

Ekoprogram Krmítka
Dne 30. 11. se naši žáčci zúčastnili ekoprogramu s názvem „Krmítka“. Povídali si o ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě, o hladu a o tom, jak mohou právě ptáčkům v zimě pomoci.
Na závěr si vyrobili několik typů krmítek a kluci dokonce stloukli i dřevěné krmítko. Všechna krmítka jsme pověsili na školní zahradě. Během programu jsme si zahráli různé dramatické hry a při práci ve skupinkách si vzájemně pomáhali. (obrázky)


Ukázka oddílu karate Hlinsko
26. října nám své umění přišli předvést děti z hnineckého oddílu karate. Nad jejich výkony se nám občas tajil dech a nejedno z dětí naší školy jistě zatoužilo začít navštěvovat kroužek karate při místním kulturním centru. (obrázky)


Zelený ParDoubek – ocenění pro naši školu
Se zapojením do ekologické soutěže Pardubického kraje Zelený ParDoubek se před námi otevřel úkol zmapovat, do jaké míry je provoz naší školy ekologický a jaké ekologické činnosti ve škole v roce 2009 proběhly. Do dotazníku, který byl součástí soutěže, jsme uváděli například, zda je škola zateplená, zda využíváme dešťovou a užitkovou vodu, jestli používáme úsporné splachovače, hlavice na vodu, solární kolektory,…
Také jsme vytvořili přehled ekologických činností a projektů, které se v průběhu roku konaly nebo kterých se naši žáci zúčastnili.
Odměnou za to nám byla nejen finanční odměna, již si škola může vybrat v podobě ekologických programů nebo pomůcek, ale hlavně umístění na celkovém 35. místě a krásném 4. místě ve své kategorii.
Byli jsme tak vyhlášeni Ekologickou školou Pardubického kraje 3. stupně s velmi dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků a pedagogů. A to nás nesmírně těší. Patronem činnosti je paní učitelka Jetmarová.


Exkurze Pasíčka
Dne 15. 10. 2010 jsme se vydali na výlet do Pasíček, kde se nachází záchranná stanice volně žijících zvířat. Přivezli jsme zvířatům dobroty, prohlédli si jejich domov, poslechli si povídání na téma stěhovaví ptáci a na závěr jsme si z keramické hlíny ptáky vymodelovali. Tento den byl pro nás velmi přínosný, protože jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. (obrázky)Otevření kulturního centra
Dne 24. 9. 2010 se v naší obci konalo slavnostní otevření Kulturně – společenského centra Holetín. Této události se zúčastnily i některé děti naší školy, které se aktivně podílely na programu, který byl připraven pro všechny hosty. Byli to především prvňáci, druháci a některé holčičky ze třetí třídy. V připraveném programu zazněly básničky, tancovalo se a nechyběla ani společná písnička. Dětem se účinkování líbilo, vše se jim podařilo a tak bychom je rádi touto cestou pochválili a poděkovali jim. (fotky)


Ekoprogram Koloběh vody
23. 9. 2010 prvňáci a druháci společně s předškoláky z mateřské školy strávili ekologické dopoledne v rámci programu, který nesl název „Koloběh vody“. Tento program byl pod záštitou pardubického Ekocentra Paleta. Hravou formou jim bylo vysvětleno, jak cestují kapky vody, jak je pro nás voda důležitá a kde všude vodu můžeme najít. Program byl pro děti velmi přínosný a všichni si ho náležitě užili. (fotky)

Výstava hub
K podzimu neodmyslitelně patří sbírání hub a tak se dne 17. 9. 2010 žáčci naší školy byli podívat na  velkou výstavu hub, která se konala v Městském muzeu v Hlinsku. Shlédli tak spousty exponátů a fotek nejenom hub, ale také přírody a měli možnost klást dotazy mykologům, kteří byli na výstavě přítomni.1. září 2010

Otočili jsme další list kalendáře a vykouklo na nás ono kouzelné datum: 1. září. Datum, při kterém snad všem generacím hlavou proběhne myšlenka: začíná škola! A tak jsme i my v holetínské škole v tento sváteční den zahájili nový školní rok. Jaký bude?
V tomto školním roce bude dveřmi školy ráno procházet 24 dětí. Většina z nich (od 1. do 4. ročníku) se bude učit už podle našeho školního vzdělávacího programu, páťáci ještě podle učebních osnov Základní škola. A dveřmi do mateřské školy bude procházet také 24 dětí. (obrázky)


O Siláka třídy a Siláka školy
(1. června 2010) Tradiční klání se letos kvůli nepříznivému počasí muselo odehrát ve škole. Komu se nejvíce dařilo? Podívejte se na fotografie.


Trnkohraní 2010
(28. května 2010) Na úvod poděkování: panu Holasovi, Holetínským trnkám a dalším pomocníkům. Díky jejich úsilí je naše dvojhřiště vybaveno perfektními branami na fotbal. A aby předání dětem proběhlo slavnostně, uspořádaly Holetínské trnky historicky první Trnkohraní: fotbalový zápas, ve kterém proti sobě stanuli dospělí proti dětem. Že při tom bylo spoustu legrace, je jistě vidět na fotografiích. Po sportovním výkonu následovalo občerstvení jednohubkami, tradičními bábovkami a v závěru ještě opečeným špekáčkem. Skvělá akce!


Bezpečněji na cestách - finále!
Pojďme společně oslavit dokončení našeho ročního úsilí o zvýšení bezpečnosti chodců na místní komunikaci!

Pozvánka na slavnostní zakokončení projektu je zde.

Fotografie z věšení tabulí jsou zde.


Fotbalový turnaj McDonald Cup
Zatím poslední měření sil jsme absolvovali 6. května v Třemošnici, kde naše fotbalové družstvo bojovalo v okresním kole McDonald Cupu. Do Třemošnice jsme se probojovali přes okrskové kolo 27. dubna v Hlinsku, kde nám patřila druhá příčka. (fotky)


O nejkrásnější čarodějnici
Tradiční setkání... (fotky) + fotografie z družiny (zde)


Olympiáda v angličtině ve Vejvanovicích
(21. dubna) Rok s rokem se sešel a my vyrazili do Vejvanovic, které se pro ten den staly hlavním městem všech mladých studentů angličtiny. Setkání se zúčastnili zástupci škol z Orle, Žďárce, Rané, Tuněchod a pořádajících Vejvanovic. První disciplínou byl "free style" - písničky, tance a v našem případě dramatizace pohádky O červené Karkulce - neboli Little Red Riding Hood. Potom následoval poslech, křížovky, bingo. I když jsme na stupně vítězů nedosáhli, zažili jsme moc příjemný den. (obrázky)


Noc s Andersenem 2010
Se skřítkem Knihovníčkem, cínovým vojáčkem, čarodějnicemi, miminem a dalšími maskami jsme nocovali ve škole z pátku na sobotu 26. března 2010. Soutěžili jsme, poslouchali pohádky a zatančili si na pohádkovém discobálu. S organizací této pohádkové akce nám pomohly také maminky paní Jana Břenová a Petra Dušková, kterým tímto děkujeme. (obrázky)


Exkurze Praha   
(9. března 2010) Plnění úkolů souvisejících s účastní naší školy v projektu Recyklohraní nás zavedlo až na letiště do Prahy! Zde je instalována výstava starých elektrospotřebičů (rádia, telefony, televize, počítače...) a vyplněním pracovních listů jsme zíslali další cenné body.
K tomuto spouštěcímu "kamínku" se postupně přidaly ještě další dva cíle v naší metropoli: exkurze do letištních prostor a návštěva výstavy Příběh planety Země v Národním muzeu. Prohlédnout si zblízka letištní plochu, sledovat přistávající a vzlétající letadla, přímo vidět, co se všechno děje po přistání letadla - to je jistě zážitek, který se nenaskytne každý den. Když k tomu přidáme zastávku v letištní hasičské zbrojnici s nejmodernější požární technikou a poutavé vyprávění našeho průvodce, musíme jenom říci, že exkurze neměla chybu.
A protože postupujeme ve vyprávění proti proudu času, teď je na řadě zmínka o tom, čím nám pobyt v Praze začal: výstavou v Národním muzeu. Zde jsme kromě poutavého výletu do dějin naší planety (velký třesk, vulkány, prahistoričtí obyvatelé, dinosauři, ekologie) mohli projít i osjtatními sbírkami muzea. Muzeum je opravdu majestátné a hodné svého jména Národní.
Domů jsme znavení dorazili až za tmy, a s pocitem, že jsme toho viděli opravdu hodně. (obrázky)


Přehlídka recitátorů
V úterý 2. března 2010 se v Chrudimi konala Okresní přehlídka recitátorů. Naši školu reprezentovali v I. kategorii Nicoletta Kliková, Kristýna Plachá a Michael Červinka. Druhá kategorie byla zastoupena Jaroslavem Jelínkem, Dorotou Havlíčkovou a Eliškou Zlesákovou.  Konkurence byla nemalá.  Soutěže se účastnily školy z celého chrudimského okresu, a to nejen školy základní, ale i školy umělecké. Všichni soutěžící přednášeli své básně a texty s maximálním úsilím. Odměnou pro naši školu bylo udělení Čestného uznání. (obrázky)


Povídání o kytaře a s kytarou
(5. února 2010) Víte, jak vypadala první kytara? Ze kterého nástroje se kytara vyvinula? Slyšeli jste někdy skladby, které poslouchali králové na svých hradech nebo skladby, které si zpívali lidé v podhradí? My už po setkání s Ivetou Novotnou o kytaře ledacos víme. (obrázky)


Zápis 2010
Radostnou událost každé školy - zápis budoucích prvňáčků - jsme si letos naplánovali na pondělí 25. ledna. Oproti předchozím "bohatým" letům letos dorazilo do školy relativně málo dětí: tři. Nicméně škola má letos nejvyšší počet žáků za posledních několik let. Budoucích prvňáčků se po příchodu do školy ujali jejich starší kamarádi, kteří je provedli zahřívacími úkoly v tělocvičně a ve školní družině. Do "patra" k vlastnímu zápisu už stoupaly děti v doprovodu rodičů, kteří jim dodávali pocit jistoty v jejich životním okamžiku. Děti všechny úkoly splnily s velkým přehledem a tak se na ně budeme v září těšit.. (obrázky)


Cirkusové minipředstavení
V úterý 19. ledna měly děti možnost shlédnout v tělocvičně školy cirkusové minipředstavení. Kromě zručného artisty se určitě líbili i vycvičení psíci nebo neodolatelná opičí holčička. (obrázky)


Vánoce ve škole
(22. prosince) Poslední školní den roku 2009 jsme s dětmi strávili vánočně: vyzkoušeli jsme některé z vánočních zvyků, zazpívali si koledy, rozdali si dárky... (obrázky)


Vánoce v Pasíčkách
(21.12.2009) Koncem tohoto roku jsme se s dětmi ze školy i školky a jejich rodiči domluvili, že si v záchranné stanici volně žijících živočichů Pasíčka adoptujeme zvířátko. K adopci jsme si vybrali veverku obecnou, kterou jsme jeli v pondělí 21. prosince do Pasíček navštívit. Tam právě probíhala akce Vánoce v Pasíčkách, při které děti mohly pod vánoční stromeček dávat dárky i pro ostatní zvířátka. Prohlédly si i živočichy, kteří v Pasíčkách trvale žijí a dozvěděly se zajímavosti o jejich životě. Pro každého návštěvníka bylo připraveno také malé občerstvení. (obrázky)


Mikuláš ve škole
(obrázky)


Setkání seniorů 2009
(7. listopadu 2009) I letos jsme se s krátkým vystoupením představili na setkání holetínských "dříve narozených" občanů. Naše pásmo písniček, básniček, čtení a hry na zobcovou flétnu jistě potěšilo nejen přítomné babičky a dědečky. (obrázky)


Zakončení výstavy
14. říjen byl posledním dnem naší výstavy. Během týdne se na 35 dětských prácí s tématem bezpečnosti přišlo podívat přes sto lidí! Práce, které se nejvíce líbily (dostaly nejvíce bodů) si prohlédněte zde. Práce budou sloužit jako podklad pro tvorbu bilboardů. Ovšem tvůrci zde neuvedených výkresů nemusí být smutní - z ostatních prací mohou být použity například slogany, které byly někdy také velmi pěkné.

Vernisáž výstavy Bezpečně do školy - reportáže dětí
I. skupina:
Ve středu 7. října 2009 jsme uspořádali takovou malou vernisáž. V tělocvičně se sešly děti ze školky a ze školy. Pan učitel zahájil s výstavu krátkým proslovem. Pak předal slovo paní učitelce Mihulkové, která nám vysvětlila pravidla soutěže a s Diankou Havlovou slavnostně přestříhly stužku a tím byla výstava zahájena. Dostali jsme lízátko, prohlédli si obrázky a šli se učit.
Odpoledne jsme vysvětlolvali v tělocvičně lidem, jak mají hlasovat. Přišlo okolo čtyřiceti návštěvníků. (Vojta, Petr, Markéta, Eliška)

II. skupina:
Je středa 7. října 2009, 10 hodin a 45 minut. Všichni sešli dolů do tělocvičny. V tělocvičně uvedl pan učitel a paní učitelka Mihulková vernisáž. Koná se slavnostní otevření výstavy "Bezpečně do školy". Po proslovech Dianka ze školky přestřihla mašli a pak jsme dostali lízátko. (Dorotka, Katka, Jára, Barunka)

obrázky z příprav - hlasovací schránka - příprava výstavy - vernisáž


Smyslové vnímání
25. září se předškoláci a děti z 1. a 2. třídy zúčastnily programu Smyslové vnímání (budování bližšího vztahu k přírodě pomocí her - smyslové poznávání hmatem, ochutnávkami,...), který orgnanizuje paní Jandová v rámci ekologické výchomy mikroregionu Hlinecko. (obrázky)


Slavnostní vyhlášení výsledků atletického čtyřboje
Naši žáci přebrali 18. září 2009 v České Třebové poháry za úspěch v atletickém čtyřboji. Pohár za druhé místo vybojovali žáci 2. ročníku, za třetí místo žáci 4. ročníku. Všichni vítězové obdrželi medaile a knihu. Odměnou pro děti bylo pohoštění v podobě rautu. Ve svých kategoriích obsadili sedmé místo žáci 1. ročníku, osmé místo žáci 3. ročníku a jedenácté místo žáci 5 ročníku.
Poděkování patří panu Klikovi, který zástupce žáků na předání pohárů pomohl odvézt. (obrázky)


Úspěch v atletickém čtyřboji
Český svaz tělesné výchovy společně s Pardubickým krajem pořádá pro 1. - 5. ročníky základních škol atletický čtyřboj. Letos se konal jeho VI. ročník a dětem z holetínské školy se podařilo umístit na skvělém 2. místě v kategorii druhých ročníků a na 3. místě v kategorii 4. ročníků. Slavnostního vyhodnocení s kulturním programem se 18. září v České Třebové zúčastní představitelé Českého svazu tělesné výchovy, Českého olympijského výboru, Deníku a Pardubického kraje. Dětem k jejich krásnému úspěchu blahopřejme!

Začala škola!
1. září se opět na chodbách naší školy ozvaly dětské hlasy. Devět z nich školní zdi ještě neslyšely - ano, taková úroda prvňáčků ve škole dlouho nebyla. (obrázky)


Hurá!!!
Počátkem června jsme se neoficiálně dozvěděli, že naše nabídka v grantu Škola pro udržitelný život 2009 byla přijata! Oficiální výsledky byly zveřejněny 11. června - viz. oficiální stránky Nadace Partnerství. Naše škola se tedy propracovala mezi pět škol, kterým byl v Pardubickém kraji příspěvek přiznán. Je to velká odměna za práci, kterou jsme s dětmi věnovali přípravě zlepšení bezpečnostní situace při pohybu na místních komunikacích. Nyní se těšíme na realizaci našich návrhů.


Bambiriáda 2009
5. června jsme s dětmi vyrazili do Chrudimi podívat se na prezentaci sdružení, která se zabývají prací s dětmi a mládeží. Viděli jsme spoustu nabídek na trávení volného času a spustu pěkných nápadů. (obrázky)


Silák třídy a Silák školy 2009
(obrázky)


Výlet do Pardubic
25. května jsme uspořádali výpravu do města perníku: nejprve jsme ve Východočeském divadle zhlédli pohádku Písmenková polívka a potom jsme se parkem přesunuli do přístaviště na Labi, abychom se dvě hodiny nechali unášet na palubě lodi Arnošt z Pardubic směrem pod Kunětickou horu a zpět. Počasí nám mimořádně přálo a tak jsme si výlet opravdu užili. (obrázky)


Slet čarodějnic
(30. dubna 2009) Ani letos si nenechaly ujít setkání u naší školy čarodějnice ze širokého a dalekého okolí... (obrázky)


Soutěž hlídek mladých zdravotníků
(28. dubna 2009) Protože bezpečnost a bezpečné chování je jedním z témat, které nás zajímá, odjeli zástupci naší školy na soutěž hlídek mladých zdravotníku, kterou pořádal Červený kříž u ZŠ Sladkovského v Chrudimi. Ze setkání jsme si přivezli kromě 5. místa i cenné zkušenosti. (obrázky)


Anglická olympiáda
(22. dubna 2009) Poprvé jsme s dětmi 3. a 4. ročníku vyrazili do ZŠ Vejvanovice, která každoročně pořádá olympiádu zaměřenou na dovednosti v angličtině. Nejedná se o přísné klání v gramatice, děti spíše zakoušejí radost (někdy i vyděšení) z komunikace v tomto světovém jazyku při plnění rozličných soutěžních úkolů. Obsadili jsme krásné 3. místo ve volné disciplíně (zpívali jsme naše oblíbené anglické písničky) a také celkové 3. místo. Protože se soutěž konala právě na Den země, zasadili jsme v závěru dva okrasné stromy u vejvanovické školy a vítěz si odnesl jeden stromek také domů. (obrázky)


Filmový festival Jeden svět
Děti 4. a 5. ročníku se zúčastnily projekce v rámci festivalu Jeden svět pořádané v hlineckém muzeu.


Zaseto!
(počátek dubna) Nádherného počastí využili pracovníci dodavatelské firmy k navezení zeminy na travnatou část dvojhřiště a k vysetí trávy. Tak teď už jen trochu toho deště a za chvíli se budeme prohánět po krásném prostranství, na které jsme nebyli zvyklí. (obrázky)


Noc s Andersenem 2009
(3. dubna 2009) Již potřetí jsme si vyzkoušeli, jaké to je strávit noc ve škole ve společnosti skřítka Knihovníčka a plněním soutěží, které se týkají knížek. (foto)


Plánovací odpoledne
(1. dubna 2009) Náš sváteční den - pozvali jsme do školy pana starostu, zastupitele, zástupce místních spolků, rodiče, všechny občany Holetína a společně s pomocníky z Nadace Partnerství jsme se pokusili vymyslet, jak zvýšit bezpečnost při pohybu po obci. Po úvodním seznámení s předchozími kroky (uvedl p. ředitel) děti v prezentaci předvedly místa, na kterých se necítí bezpečně. Potom byla tato místa doplněna o další problémová místa, jak se jeví ostatním účastníkům našeho setkání. Dalším krokem bylo hlasováním o vybraných problémech, které by se měly řešit nejdříve (okolí školy a nedodržování rychlosti) a společnými silami jsme se snažili vymyslet, jakým způsobem zlepšení dosáhnout. (foto)


Na cestě do školy bezpečněji
(20. března 2009) S dětmi připravujeme nabídku do grantového programu Škola pro udržitelný život 2009. Takhle jsme připravovali "plánovací odpoledne". (foto)


Trampoty čertíka Culínka
V pátek 13. února jsme společně se školkou navštívili divadelní představení Trampoty čertíka Culínka, které se konalo ve skutečském kulturním domě. Představení se dětem líbilo, protože celých padesát minut jeho trvání bylo v téměř plném sále ticho, přerušované jen salvami dětského smíchu. (foto)


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010
(29. ledna 2009) Tento den byl nejen posledním dnem prvního pololetí běžícího školního roku (s předáváním vysvědčení), ale také svátečním dnem pro všechny děti, které do 31. srpna dosáhnou šesti let, tedy budoucí školáky - byl vypsán zápis do 1. ročníku. Sváteční den je zápis jistě i pro každou školu. Bylo podáno osm žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a jedna žádost o odklad školní docházky. Na budoucí prvňáčky se ve škole už těšíme. (obrázky)


Kroužek šikovných rukou se představuje
Ruční práce (háčkování a pletení) a staré zvyky, to vše se snažíme naučit a uchovat v paměti v našem kroužku dovedných rukou. Na prvních schůzkách se děvčata snažila proniknout do tajů háčkování. Před Vánocemi pekla perníčky a zdobila vánoční svícny. Hodně legrace jsme také zažili při pouštění svíček v ořechových skořápkách po vodě. Doufáme, že ještě hodně legrace užijeme. Letošní školní rok přece končí až v červnu. Vl. Bulisová (obrázky)


Vánoce ve škole
Celý poslední předvánoční týden jsme věnovali Vánocům. V projektu Vánoce jsme si nejprve ujasnili, co pro každého z nás Vánoce vlastně jsou, co k nim patří; procvičili jsme si psaní vánočního přání, rozmysleli a připravili si jídelníček na Štědrý den, osvěžili si informace o tom, co je to Advent, 1. a 2. svátek vánoční, objevili některé netradiční vánoční zvyky. A poslední školní den tohoto kalendářního roku jsme věnovali přípravě slavnostního stolu, vyzkoušení některých vánočních obyčejů, zpívání koled. Později potom mírnému vánočnímu soutěžení a nakonec tomu nejdůležitějšímu: rozbalování dárků! (obrázky)


Medové trhy v Orlovně
(18. prosince 2008) Vánoční atmosféru můžeme nasávat různě - například na medových trzích v Hlinsku. (obrázky)


Mikuláš, anděl a čerti...
Kde jsou děti, tam musí být 5. prosince také Mikuláš se svým doprovodem. Takže v holetínské škole tento oblíbený svatý nemohl chybět. Ze své moudré knihy plynule předčítal přednosti i prohřešky dětí a vše nezapomněl po zásluze odměnit. I když už jsme "velcí" a na pohádky tolik nevěříme, kouzlu Mikuláše a jeho doprovodu se rádi poddáváme rok co rok... (obrázky)


Budování nového školního hřiště
(listopad 2008) Ještě v podzimním měsíci začaly práce na vytvoření nového dvojhřiště na zahradě školy. Jedno hřiště bude určené pro volejbal a druhé - travnaté především pro fotbal, ale i další venkovní aktivity. Škoda, že práce byla přerušena sněhovou nadílkou, ale v příznivém počasí se jistě vše dožene, abychom hřiště mohli co nejdříve využívat. Asi nemusíme psát, jak se na nová hřiště těšíme! (obrázky)


Setkání seniorů
(16. listopadu) Obecní úřad pořádá každoročně setkání dříve narozených občanů Holetína. Děti ze školky a školy se toto setkání pokusily zpestřit krátkým pásmem říkanek, básniček, písniček a čtení ze školní kroniky. (obrázky)


Návštěva skládky TKO v Srní a sběrného dvora
(19. září 2008) S dětmi jsme navšítívili skládku tuhého komunálního odpadu v Srní a také hlinecký sběrný dvůr. Pro některé děti bylo možná objevné vidět, kde končí to, co hodíme do koše. Některé možná budou více přemýšlet, kam který odpad patří a budou ještě více třídit odpad. Ve škole máme stojan s igelitovými pytli, do kterých ukládáme papír a plasty; chodbu školy zdobí "hliníkožrout", kterého krmíme a za utržené peníze si koupíme nějaký mls.


Program Ekocentra Paleta
(10. června 2008) - obrázky


O siláka třídy
30. května - obrázky


Výprava za bílým jelenem

V úterý 27. května 2008 se naše ZŠ a MŠ vydaly na školní výlet. Cílem cesty byla Obora Žleby. Odjeli jsme od školy hned ráno v 8:00 hodin objednaným autobusem.

            Do Žlebů jsme dorazili včas. Uvítali nás pracovníci obory, kteří pro nás měli připravený zajímavý program. Po vydatné svačině jsme se účastnili první části programu – ukázky odchovaných mláďat dravců, sov a savců.

             Další částí programu bylo představení „Dětských šermířských her a kejklí“ v podání členů České barokní společnosti. Všichni jsme pozorně sledovali představení a dokonce někteří z řad dobrovolníků si mohli vyzkoušet bojové umění rytířské. Rytířem naší školy se stal Ondra Bulis, Martin Pátek a Jára Jelínek.

           Součástí programu byla také ukázka letu a výcviku dravců a sov. Nad našimi hlavami poletoval výr velký, káně, orel stepní i sova pálená. Mezi lavičkami se procházel sup bělohlavý. Vypadal krotce, ale pohladit jsme ho nesměli. Po celou dobu jsme mohli pozorovat bílé jeleny a jejich volný pohyb v přírodním prostředí. Návštěva obory byla pro nás velmi poučná.

         Další zastávkou našeho výletu byla zřícenina hradu Lichnice. Děti se seznámily s historií hradu, prolezly několik otvorů v hradbách, navštívily hradní sklepení a s obdivem prozkoumávaly studnu i Žižkův dub. Z posledních sil jsme všichni usedli do autobusu a s únavou ve tvářích zamířili k domovu. (obrázky)

Školní akademie ke Dni matek
(7. května 2008) - obrázky


O nejkrásnější čarodějnici
(30. dubna 2008) - (obrázky)


Divadlo v Pardubicích
8. dubna 2008 - Představení Princezny jsou na draka (obrázky)


Noc s Andersenem
(28. - 29. března 2008) 
Po loňském úspěšném vyzkoušení mezinárodní akce "Noc s Andersenem" v naší škole jsme se rozhodli letos nocování ve škole spojené s knihami a čtením zopakovat.
Škola se tak z pátku na sobotu 29. března stala místem setkání skřítka Knihovníčka s dětmi. I když má skřítek školu po večerech jen pro sebe, rád se s dětmi pustil do soutěží, luštění, zpívání a čtení. Objevily se i další pohádkové postavy – Hloupý Honza, vodník, pejsek, kouzelnice, černokněžník a další... Kdo by řekl, že čas strávený ve škole může být tak zábavný?! Už se těšíme na příští rok!- obrázky


Koncert žáků ZUŠ Hlinsko
(27. února 2008) Dětem naší školy předvedly své umění děti navštěvující ZUŠ Hlinsko, obor kytara. Poslechli jsme si repertoár, který mají připravený na soutěžní vystoupení, které je v brzké době čeká a také zajímavé povídání o kytarách od jejich učitele - pana Roberta Freie. Dětem ze ZUŠ přejeme, aby se zúročila píle, kterou cvičení na kytaru věnují a aby jim hra na nástroj dále přinášela radost. (obrázky)


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2008/2009
Zápis proběhl 6. února do 13 do 16 hodin. Školními dveřmi prošli všichni předškoláci z naší mateřské školy a to v počtu za předešlé roky nebývalém: osm! U dvěří je přivítaly pohádkové postavy - princezny, víla, divoženka a Rumcajs a pomáhaly jim trošku setřást úvodní nervozitu. V družině budoucí školáčci splnili zahřívací úkoly v rozpoznávání zvířat a v tělocvičně pár pohybových úkolů na rozproudění krve. Potom je jejich průvodci dovedli do patra, kde už na ně se svými těžkými zkouškami čekali paní učitelka a pan ředitel. Naštěstí při téhle části mohli být na blízku i rodiče. Ale jak se ukázalo, děti jejich podporu téměř nepotřebovaly...
Tak v září! Těšíme se na vás. (obrázky)


Vánoce ve škole
(21. prosince 2007) - obrázky


Výstava betlémů v Hlinsku
(obrázky)


Mikuláš, anděl a čerti ve škole
(obrázky)


Setkání seniorů
V sobotu 1. prosince uspořádala Obec Holetín setkání dříve narozených. V bohatém programu vystoupily i děti z mateřské školy a základní školy s krátkým vystoupením. (obrázky)


Turnaj v deskových hrách v ZŠ Raná
Žáci naší školy soupeřili 24. října 2007 se žáky škol z Miřetic, Nových Hradů a Rané v turnaji deskových her. Tady jsou výsledky:
Člověče, nezlob se - 1. místo - Dominik Rompotl
Mlýn - 1. místo - Michael Červinka
Kris kros - 4. místo - Tomáš Vacek
Šachy - 5. místo - Jaroslav Jelínek
(obrázky)


Divadelní přestavení
Po roce k nám opět zavítalo oblíbené Divadýlko z pytlíčku, tentokrát s představením Prasečí slečinky. Nejmenší děti, ale i ty starší ze školy zaujaly události, které se odehrávaly v životě dvou nejprve pyšných a pak napravených prasečích slečinek. (obrázky)


Přespolní běh
Ve středu 26.9.2007 se 12 žáků naší školy zúčastnilo PŘEBORU ŠKOL HLINECKA 2007 v přespolním běhu.Byli jsme úspěšní.
1. místo : Štěpánka Mudrochová
2. místo : Terezka Plíhalová a Petr Vacek
3. místo : Tomáš Vacek
Ostatním se také dařilo.Celkově škola obsadila 3. místo.
Dík patří rodičům závodníků, bez jejichž pomoci bychom se akce nemohli zúčastnit v takovém počtu.(obrázky)


Zahájení školního roku 2007/2008
První den školního roku 2007/2008 připadl na pondělí 3. září. Zamávali jsme prázdninám, ve škole přivítali čtyři prvňáčky a dva žáky, kteří se přihlásili z jiných škol a každodenní namáhavá práce může začít. Ať se v ní všem daří. (obrázky)


Čím žila ZŠ a MŠ Holetín o prázdninách?
Pedagogická činnost
Jak jsme již zmiňovali na stránkách Holetínského zpravodaje, úkolem každé základní školy bylo připravit si svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP), který postupně nahradí centrálně stanovené učební osnovy. Prázdniny se staly obdobím finálních úprav textu, na kterém během celého školního roku pracovali všichni pedagogové školy. V závěru prázdnin byl hotový program předán k projednání školské radě, aby od 1. září podle něj mohly začít pracovat děti v prvním ročníku.
Co přináší program nového oproti stávajícím osnovám? Budou se děti učit jiné věci než dosud? Budou se učit méně nebo více? ŠVP ZŠ Holetín do značné míry zachovává současnou strukturu učiva - v jednotlivých ročnících se budou učit přibližně stejné věci jako doposud. Změna spočívá v tom, že ve vyučovaných předmětech je neustále kladen důraz na rozvíjení tzv. klíčových kompetencí - dovedností důležitých pro další život člověka v současné společnosti: děti by se měly naučit vyhledávat a ověřovat nové informace, naučit se spolupracovat na plnění úkolů, naučit se řešit vzniklé problémy s využitím získaných informací, naučit se účinně komunikovat... Změna v přístupu ke vzdělávání je v tomto směru jistě přínosná. Nyní záleží na podpoře státu, jak zajistí, aby se schválené změny dostaly pod kůži všech zúčastněných (například nabídkou kurzů a školení pro učitele, propagací reformy na veřejnosti).
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve škole, zájemcům může být poskytnut i v elektronické podobě.
O prázdninách absolvovala paní učitelka Havlíčková týdenní soustředění, které je součástí půlročního kurzu k získání základních dovedností v oboru logopedie. Dětem tak bude moci být od podzimu nabídnuta kvalifikovaná péče v této oblasti.

Materiální vybavení školy
Na prázdninové měsíce připadají ve školách tradiční práce: bylo provedeno drátkování parket v třídách, družině i tělocvičně; bylo vymalováno schodiště v mateřské škole. Ve třídě MŠ byl položen nový zátěžový koberec, v jedné třídě byl zazděn otvor, který zůstal po dřívějším zazděním dveří spojujících ložnici MŠ a třídu ZŠ. Na školní zahradě během prázdnin sílil nový trávník, v současnosti se zde ustavují nové prolézačky. Hřiště MŠ tak získá zcela novou, moderní tvář, kterou představíme v příštím vydání zpravodaje. Největší akcí je jistě zrekonstruování prostranství před školou s vytvořením esteticky pěkného, ale hlavně bezpečnějšího přístupu ke školce a škole.

Nadcházející školní rok
Pro školu je rok jiný tím, že bude docházet snad nejméně dětí za dobu jejího trvání. Ale i v tomto směru se situace mění. Jen v poslední srpnový týden se do školy přihlásili další dva žáci... Také příští rok již do školy přijde z MŠ více dětí, než ze školy odejde.
Pro učitele to bude rok sžívání se s novým vzdělávacím programem.
A obyčejný to bude rok snahou všech pedagogů a ostatních zaměstnanců - ve školce i ve škole - nabízet dětem kvalitní školní i mimoškolní péči.


Výlet na Pasíčka a do Toulovcových maštalí
Ve středu 20. června jsme se vydali na poznávací výlet do přírody. Navštívili jsme záchrannou stanici "Pasíčka", která leží poblíž obce Bor u Skutče. Starají se zde o poraněná nebo oslabená volně žijící zvířata. Největším úspěchem je, když se živočichové navracejí zpět do volné přírody. Handicapovaní jedinci jsou používáni pro odchov mláďat nebo jako adoptivní rodiče. Po prohlídce areálu jsme usedli k ohni. Posvačili jsme vlastnoručně upečené špekáčky, zahnali jsme žízeň Poděbradkou a po načerpání nových sil se vydali za dalším dobrodružstvím. Směr naší cesty se ubíral ke skalním útvarům v Toulavcových Maštalích. Podle pověsti se zde v dávných dobách ukrýval loupeživý rytíř Toulavec. Prohlédli jsme si jeho obydlí - kuchyň, ložnici i terasu. Někteří z odvážlivců navštívili nepřístupnou Dudychovu jeskyni. A potom honem domů! Přestože cesta k autobusu do Proseče byla namáhavá, všechny děti ji statečně zvládly. Zbývalo nám dojíst svačiny a povyprávět si o zážitcích tohoto dne.(obrázky)


Návštěva Ležáků
Ve čtvrtek 14. června 2007 navštívili žáci naší školy Ležáky. Po prohlídce pomníčků shlédli v památníku zajímavý dokument o událostech, které se za II. světové války na Ležákách odehrály. Potom všichni vystoupali na kopec nad Ležáky, kde stojí sloup s trnovou korunou. Touto exkurzí si přiblížili osudy lidí, na které by se nikdy nemělo zapomenout. (obrázky)


Silák 2007
(1. června 2007) Den dětí obvkle oslavujeme sportem - soutěží v holetínském šestiboji: žebřiny, skok do dálky, hod na cíl, dřepy, skok přes švihadlo, lehy-sedy. I letos závodníci dali do svých výkonů všechny síly a dovednost; jako nelepší v jednotlivých kategoriích byli vyhlášení Dominik Rompotl, Vojta Klika, Milan Plachý, Tomáš Vacek a Martin Zdražil, který se stal i Silákem školy. Poděkování zaslouží i rodiče a sourozenci závodníků, kteří s uskutečněním klání pomáhali. Odpoledne zbyl i čas na opečení vuřtů a upečení bábovky... (obrázky)


Exkurze do Prahy
(16. května 2007) Jako cíl letošní exkurze jsme si vybrali Prahu, protože zejména při vyučování vlastivědy se nám neustále připomíná - důležitými událostmi, které se zde odehrály, spoustou památek. Ještě před akcí si starší děti pro jistotu spočítaly v matematice obvod a obsah Václavského náměstí, určily zlomkem, jakou část pošlapou pěšky a jakou část se svezou metrem... Do vlaku jsme nastoupili v Holetíně skrápěni vytrvalým deštěm, z vlaku jsme vystoupili o dvě a půl hodiny později ve sluncem zalité Praze. A už se na nás valily zážitky jeden za druhým - těch lidí na Hlavním nádraží, monumentalita Národního muzea, rozlehlost Václavského náměstí, velikost sochy sv. Václava, malebné uličky vedoucí ke Staroměstskému náměstí, důmyslnost orloje, truchlivost místa popravy dvaceti sedmi českých pánu, šíře Vltavy, poezie Karlova mostu, výhled na Pražský hrad, Národní divadlo, majestátnost Katedrály sv. Víta, metro... Viděli jsme toho za těch pár hodin opravdu hodně. Exkurze se nám letos vydařila. (obrázky)


Školní akademie
(11. května 2007) I letos děti z mateřské školy a základní školy předvedly u příležitosti Dne matek to, co se během roku ve škole a školce naučily. Nejmenší děti ukázaly pestré pásmo říkanek, písniček a pohádku Hrnečku, vař, starší děti zase spoustu hudebně pohybových činností, tělovýchovnou sestavu, byla k vidění i pohádka O Červené Karkulce v angličtině... Vystoupení se divákům líbilo a byli také štědří při "dobrovolném vstupném", za což jim patří velký dík. obrázky...


"Mezinárodní" turnaj v Člověče, nezlob se
(3. května 2007) Do Holetína přijeli zástupci škol z Prosetína a Rané, aby si s místními změřili síly v kategorii, jak se co nejméně zlobit. V turnaji zvítězila zástupkyně Prosetína Kateřina Šinkorová - asi mnoho důvodů ke zlobení se neměla... Na dalších místech: David Pavliš, Vašek Talácko, Tomáš Balek, Kamila Slavíková, Kristýna Sobotková, Anička Jeřábková, Pavel Drahoš a Jakub Balek - to je asi opravdový vítěz... (obrázky)


O nej... čarodějnici
(27. dubna 2007) Jaká má být vlastně nej... čarodějnice? NEJkrásnější, NEJhroznější, NEJpříšernější? Každá ze zúčastněných bytostí se pokusila vyřešit otázku po svém a také se snažila ovlivnit porotce dalšími důležitými informacemi ohledně věku (nejmladší asi 100 let), stravy (nejlépe žížaly a tak), bydliště (i Mars). Vybírat bylo těžké a odměnu si odnesly všichny kouzelnice, které do Holetína dorazily. (obrázky)


Testování CERMAT žáků 5. třídy
(25. a 26. dubna 2007) Ve dvou dnech děti z páté třídy ověřovaly svoje znalosti a dovednosti v českém jazyku, matematice a obecných dovednostech v rámci státních testů připravených střediskem Cermat. Výsledky testování budou k dispozici v červnu.


Obnova zahrady
(konec dubna 2007) Práce na obnově školní zahrady a hřiště mateřské školy pokračovaly navezením, rozhrnutím a urovnáním zeminy a vysbíráním kamenů. Na takto připravený podklad se rozveze menší množství kvalitnější půdy a poté se zaseje tráva. (obrázky)


Divadelní představení v Chrudimi
(13. dubna 2007) Spolu se školami ze Žďárce, Rané a Miřetic jsme se vydali shlédnout představení renomovaného divadelního souboru Drak s názvem Tajný deník Adriana Molea v chrudimském divadle. Bohužel z technických důvodů nemohlo být ohlášené představení odehráno a názory na vhodnost náhradního představení Carmen 20:07 se liší...


Návštěva Betlému v Hlinsku
(počátek dubna) Také děti ze ZŠ zhlédly výstavu věnovanou Velikonocům na Betlému v Hlinsku.


Noc s Andersenem
(23. března 2007) - Jak probíhala naše Noc s Andersenem?
Před šestou hodinou podvečerní se ke škole trousily děti s nutnou výbavou - spacákem, karimatkou, svačinkou, baterkou... Za dveřmi se setkaly s Bílou paní, Harry Potrem, Kočičkou a poměrně hodným čarodějem. Po usazení v družině se tu náhle zjevil skřítek Knihovníček, který se na děti trochu zlobil, protože ho vyrušily v jeho obvyklé večerní činnosti - čtení knížek. Ale pak si ho děti udobřily nakreslením jeho věrného portrétu, takže skřítek je pozval dál kouzelnou branou do patra. Zde si děti připravily nocleh na koberci ve školce, nalepily portrét Knihovníčka na naši knihovnu a pod vedením čaroděje se rozlosovaly do čtyř družstev.
Následovalo plnění úkolů, které souvisely s knížkou Povídání o pejskovi a kočičce: zašití pejskových roztržených kalhot, ošetření poranění, připravení surovin na dort a rozpoznání pohádkových postav v kvízu. Po absolvování všech disciplín zbyl před večeří ještě čas zahrát si na Popelku - třídit čočku a hrách na čas. Ale to už se ozýval hlad, nebo jen chuť, na objednanou pizzu. Hm, byla to dobrůtka. Ale program pokračuje. Jsme tu kvůli knížkám, takže jsme si dali sraz v našem nocležišti a čaroděj předčítal pohádku Co si přál starý bodlák od patrona dnešní noci - Hanse Christiana Andersena.
Hned po pohádce následovala hra, kterou popsali Ruda Daněk a Martin Zdražil takto: "Noc s Andersenem byla fakt super, nejvíce se nám líbila hra když jsme měli ve škole schované dvě pohádkové postavy a jedna z nich byla Sněhurka a druhá byl Rumcajs. Smysl této hry byl, že po škole byly rozmístěny svíčky a u každé svíčky byl vždy jeden obrázek a měli jsme najít 12 obrázků a vypátrat jaké postavičky se ukrývají ve škole. Pak jsme se sešli v jedné místnosti a řikali jsme, co jsme vypátrali."
Pantomima - vylosuj si z klobouku u Harryho Potera pohádku nebo pohádkovou postavu a tu pantomimicky předveď. Někdy to není tak úplně jednoduché... A čas utíká tak rychle - vždyť už je deset pryč! To někteří z nás obvykle spokojeně spí... Ale program nekončí - je tu druhé předčítání - sám skřítek Knihovníček se ujal předčítání z knížky o Rumcajsovi. Když dočetl, mohli nejvíce unavení zůstat už v pelíšku, a poslední hry se neúčastnit, ale kdo by to vydržel? Všichni se přesunuli do tělocvičny, kde se rozpoutal nemilosrdný souboj o uhájení plamínku svíčky. Je jedenáct. Tak teď už opravdu jen vyčůrat, umýt, převléct a do spacáku. Ještě před spaním jsme si zazpívali pár písniček s čarodějem a Knihovníčkem, potom nám Harry přečetl poslední pohádku - Pasáček vepřů a teď už definitivně dobrou noc a spát. SPÁT!
Noc utekla jako voda, skřítek nás ochraňoval, takže jsme spali úplně klidně. Ráno ještě trochu poklidit, nasnídat se dortu od pejska a kočičky a hurá domů. (fotky)


Matematický klokan 2007
Další ročník mezinárodní matematické soutěže připadl na pátek 16. března. Děti z druhé a třetí třídy soutěžily v kategorii Cvrček, jejich starší spolužáci ze 4. a 5. třídy v kategorii Klokánek. Děti řeší 12, respektive 24 úloh, ve kterých musí kromě matematických dovedností prokázat i logické myšlení a schopnost soustředění. I když bodové zisky nebyly z nejvyšších, musíme děti pochválit, s jakým zaujetím a soustředěním test vypracovaly. V kategorii Cvrček se nejvíce dařilo Vojtovi Klikovi (44 b.), Markétce Hanusové (39 b.) a Petru Vackovi (38 b.). V kategorii Klokan nejvíce bodů získala Ivana Bažantová (66 b.), Katka Kůtková (55 b.) a Kristýna Sobotková (52 b.) Pokud si chcete zkusit příklady také vyřešit, stáhněte si je zde - Cvrček - Klokánek.


Obnova školní zahrady a hřiště mateřské školy
Zahrada je velmi krásná a prostorná součást naší školy, bohužel v současnosti poměrně neupravená.
Plocha zahrady je rozbrázděná se značnými nerovnostmi a tak se dá jen obtížně sekat. Jen posekaná zahrada má pro nás ale význam. Na zahradě je vysázeno velké množství ovocných stromů – převážně jabloně (v severní části menšího vzrůstu, v jižní části staré velké stromy), dále třešně a ořešáky. Tyto stromy znesnadňují udržování trávníku, na podzim je z nich spousta listí a plody lze využívat jen omezeně.

Vybavení hřiště mateřské školy
Stávající vybavení hřiště MŠ bylo většinou již letité a pozvolna dosluhovalo. Podle poslední revize z podzimu 2006 byly některé prvky navrženy k vyřazení, jiné k opravě.
Z provozních prostředků školy pro rok 2006 bylo zakoupeno pět nových prvků jako základ pro obnovu hřiště v moderní bezpečné prostranství pro nejmenší děti. Pro ustavení prolézaček je ale nutné terén hřiště nejprve vyrovnat. (Vychází se z toho, že budoucí hřiště základní školy bude v severní části zahrady a hřiště MŠ zůstane ve stávajícím prostoru.)

V úterý 13. března bylo započato pod patronací Obecního úřadu a pana starosty s pracemi, které povedou k vyrovnání terénu v jižní polovině zahrady, aby nové prolézačky mohly být instalovány do upravené plochy. Nejprve bylo nutné pokácet a odklidit ovocné stromy, potom odstranit stávající vybavení a odhrnout kupu tlející trávy. Zvolit nejvhodnější variantu vyrovnání plochy vyžaduje rozvahu a možná také trpělivost, aby výsledné dílo sloužilo bez problémů co nejdelší dobu. (obrázky)


Hliníkožrout
Všichni chceme přírodě co nejvíce pomoci, proto jsme se s dětmi rozhodli, že v rámci třídění odpadů budeme sbírat hliník. Děti si nakreslily návrhy na "Hliníkožrouta", do kterého budeme nasbíraný hliník ukládat. Podle dětských návrhů jsme "Hliníkožrouta" zhotovili a zde vidíte výsledek. Zároveň prosíme rodiče, aby dětem ve sběru hliníku pomohli. /jj/

Podrobnosti o sběru hliníku


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2007/2008
15. února 2007 proběhl v Základní škole Holetín zápis do 1. třídy. Tato výjimečná událost v životě každého dítěte letos přivedla do školy tři budoucí prvňáčky. Po vstupu do budovy se předškoláků ujaly děti, které jsou už zkušenými školáky a snažily se trošku rozptýlit trému, která možná příchozí trochu svazovala. V maskách kocourků pomocníci ukázali, jak absolvovat zahřívací kolo v tělocvičně na lavičce, žíněnce, při hodu na cíl. Za splněný úkol si děti vybraly odměnu a dostaly razítko. Následovala návštěva školní družiny a potom výstup do prvního patra. Zde děti pod dohledem pohádkových postav, paní učitelky a také rodičů plnily různé úkoly, které měly napovědět, jak jsou připraveny zvládat školní nároky. A protože každé z nich dokázalo připravená úskalí zdolat, můžeme se těšit na shledanou 1. září 2007. Do školní lavice poprvé zasednou Roman Adámek, Daniel Břeň (po odkladu), Michael Červinka a Štěpánka Mudrochová. Nastávajícím prvňáčkům přejeme, aby je práce v naší škole zaujala a získali zde pevné základy pro další vzdělávání. (foto)


Turnaj v Člověče nezlob se
11.1. od 13:00 hodin se ve ŠD uskutečnil turnaj ve hře ,,Člověče nezlob se". Hráli jsme podle zjednodušených pravidel.
Vítězové K. Sobotková, T.Balek, A.Jeřábková a R.Daněk se utkají s vítězi ze ZŠ Raná a ZŠ Prosetín. Budeme jim držet palce. /ov/ (foto)


Vánoce 2006
Jak to vypadalo ve škole o letošních Vánocích? Všichni byli asi moc hodní, protože dárečků pod stromečkem blo opravdu mnoho... (foto)


Holetínské DO-RE-MI
V pátek 22. prosince 2006 se konalo školní kolo dovednostní soutěže DOREMI. Všechny děti byly velice šikovné. Předvedly nám, že se nebojí soutěžit v tak náročných disciplínách jako je zpěv, recitace či aerobik. Některé svůj projev doprovodily hrou na hudební nástroj. Nejvíce hlasů od poroty získala Barunka Šafránková za hru na tahací harmoniku. Také píseň Rodné údolí v podání Aničky Jeřábkové upoutala posluchače natolik, že jí odměnili cenou za l. místo.
V aerobní zdatnosti si obhájila prvenství taneční dvojice Nikola Singlová a Petra Kozlová. /vh/
(foto a video)


Přišel Mikuláš s čerty
(5. prosince 2006) - foto


Ladění piana
(24. listopadu 2006) - foto


Koncert Pavla Nováka ve Skutči
(23. listopadu 2006) - foto


Vánoční a adventní zvyky

"Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí honí."

"Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu."

Pranostiky otevřely výukový program, se kterým k nám přijelo Ekocentrum PALETA. Popovídali jsme si nejen o zvycích vánočních, ale i adventních. Některé jsme si mohli i vyzkoušet. Dozvěděli jsme se, jak dříve lidé slavili svátky sv. Ondřeje, sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie. Neméně zajímavé bylo vyprávění o oslavách Vánoc v jiných zemích, takže už víme, kdo je Děda Mráz, Saint Nicholas a Santa Claus. Na závěr besedy jsme si vyrobili svíčku ze včelího vosku, kterou jsme si odnesli domů. /vh/ (foto)


Nové rozvody elektřiny k počítačům
(17. listopadu 2006) Počítače jsou v našich třídách i družině velkými pomocníky v učení. Protože se s nimi dříve vlastně nepočítalo, byl přívod elektřiny k nim řešen zatím jenom pomocí prodlužovacích kabelů, což není řešení nejlepší. Volného svátečního dne jsme proto využili k zhotovení nových rozvodů tak, aby každý počítač měl "svou" dvojzásuvku a provoz pomocníků byl bezpečnější. /mb/ (foto)


Divadelní představení O drakovi
V pondělí 30. října přijelo do naší školy dětmi oblíbené Divadélko z pytlíčku. Děti ze školy i ze školky tak mohly zhlédnout čtyři krátké a veselé pohádky o drakovi a čtyřech princeznách. Pohádkové postavy v netradičním " košťatovém" provedení se všem dětem velice líbily./jj/ - (obrázky)


Výstava Brouci a motýli
Ve středu 11. října žáci základní školy spolu se staršími dětmi z mateřské školy navštívili velmi zajímavou výstavu Brouci a motýli v Městské galerii v Hlinsku. Kromě prohlídky několika tisíc brouků a pestrých motýlů se děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze života hmyzu. Zážitky a poznatky z výstavy využily nejen v přírodovědě a výtvarné výchově, ale i v ostatních vyučovacích hodinách./jj/


Bylinky
Ve středu 13. září 2006 nás navštívila paní z Ekocentra PALETA s výukovým programem ekologické výchovy. Seznámila nás s nejběžnějšími léčivými bylinami, s jejich využitím v lékařství a příbuzných oborech. Děti si ke všem bylinkám přivoněly a učily se je rozpoznávat nejen čichem ale i zrakem. Uvařily si z bylinek čaje. Zjistily, že to co jim voní, nemusí jim chutnat. Na závěr si vyrobily bylinkové mýdlo.(foto)


4. září - začátek letošního školního roku
Tak už to začlo! Nový školní rok přispěchal po prázdninách. Asi největší změnu znamená pro nastupující prvňáčky, proto je jim na fotografiích věnováno nejvíce místa. Přejeme jim, i ostatním dětem, aby je práce ve škole zaujala a byla pro ně přínosem.


Oprava plotu k prodejně
O prázdninách byl opraven již značně poškozený plot mezi školní zahradou a prostranstvím za prodejnou. (foto)


Úklid půdy a malování jídelny s kuchyní
(14. července a počátek srpna 2006) Škola ztichla od každodenního ruchu, ale něco je zde přeci jen slyšet. Nyní je vhodná doba na věci, na které přes rok čas není nebo během roku dělat nejdou... (obrázky)


Návštěva muzea v Hlinsku
Dne 27.6.2006 všichni žáci ZŠ navštívili muzeum v Hlinsku. Díky poutavému výkladu se dozvěděli spoustu nových informací o historii města a o významných osobnostech, které v Hlinsku působily.


Tradiční turnaj ve vybíjené se ZŠ Raná


Slavnostní svěcení praporu obce Holetín
(25. června 2006) Při této slavnostní události nechyběly děti z mateřské a základní školy. Po posvěcení symbolů obce v místní kapli sv. Jana Křtiletle následoval průvod na koupaliště. Děti ze školky si ho užily jízdou na drožce. V programu na koupališti pak vystoupily i děti ze školy se třemi rozvernými prázdninovými písničkami.


Dovedeš pomoci, když je třeba?
(23. června 2006) Dokázat pomoci druhému anebo zachovat chladnou hlavu při vlastním úrazu - to by měl dokázat každý z nás. Abychom byli alespoň trochu na takovouhle situaci připraveni, připravila pro nás paní Bažantová krátký program, ve kterém jsme si základní úkony mohli vyzkoušet sami na sobě. (obrázky)


Výlet do Kutné Hory se ZŠ Prosetín
(15. června 2006) Část žáků 4. a 5. třídy se svezla s "kolegy" ze ZŠ Prosetín při jejich výletu do Kutné Hory. Zážitků z tohoto historického města bylo jistě spousta. (obrázky)


O Siláka školy a Siláka třídy
(31. května 2006) Jako oslavu Dne dětí ve škole každoročně pořádáme soutěž O Siláka školy a Siláka třídy. I letos byla snaha obstát ve velké konkurenci značná, jak dokládají fotografie. Ale jak říká jedno moudré rčení: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.


Výlet do údolí řeky Žejbra
(25. května 2006) Tak tentokrát ne daleko, ale velmi blízko, ne v sedě, ale hodně po vlastních nohou, ne jenom koukat, ale také zažívat - takový byl náš letošní školní výlet. Cesta zpožděným vlakem do stanice Vrbatův Kostelec utekla jako voda. Při pochodu krásným údolím říčky Žejbra jsme mohli obdivovat krásnou přírodu, ale také jsme si zahráli řadu napínavých her: Na hada, stavba pyramidy, přechod přes kameny, šplhání po lanech. Že nás na konec bolely nohy a ve vlaku se nám možná trochu chtělo spát, to vadilo jen málokomu. (obrázky)


Školní akademie - besídka ke Dni matek
(19. května 2006) Děti předvedly maminkám a početné skupině ostatních diváků, co se ve škole během roku naučily - velkou spoustu básniček a písniček, dramatizace, tělocvičnou sestavu, anglické pohybové písničky a další. Za své vystoupení sklidily zasloužený potlesk a maminky si odnesly kytičku. (obrázky)


0 nejkrásnější čarodějnici
(27. dubna 2006) - obrázky


Úklid zahrady
(25. dubna) - obrázky


Nové šatnové boxy
(14. dubna 2006) Bundy, boty, přezůvky a ostatní svršky každého dítěte už mají své pěkné místečko - prohléděnte si obrázky nových šatnových boxů, které nahradily nevyhovující botníčky a věšáčky.

Matematický klokánek 2006
(20. března 2006) Tak jako v loňském roce se i letos děti v naší škole zúčastnily mezinárodní matematické soutěže - Matematický klokan. Kategorie do třetí třídy se jmenuje Cvrček a pro čtvrťáky a páťáky je Klokánek. Tabulku s nejlepšími deseti soutěžícími v kategorii Klokánek si prohlédněte zde. Jak zaujatě se řešilo je vidět na přiložených fotografiích. Zadání si můžete stáhnout ve formátu .pdf.

Nová dlažba na schodišti a chodbách
(10. - 17. března) Schodiště ve škole opotřebované kroky generací holetínských žáčků se dočkalo nového povrchu, který bude mnohem bezpečnější a také hezčí. Při této úpravě byla položena dlažba i na chodbě před třídami a na chodbě k sociálním zařízením. Jak velká proměna nastala si můžete prohlédnout na fotografiích.

Divadýlko z pytlíčku
Dne 22. února 2006 nás navštívilo pardubické Divadýlko z pytlíčku. Zahrálo nám pohádku o princi Modráčkovi z Modrého království. Princ se vydal do světa, aby si našel nevěstu. Navštívil všechna barevná království: červené, žluté, zelené i růžové, ale nikde žádnou milou dívku nenašel. Na své cestě zjistil, že má nejraději svoji kamarádku Kačenku.
Provedení hry bylo velmi zdařilé. Upoutala svým dějem všechny děti naší školy, děti všech věkových skupin.

obrázky

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2006/2007
(15. února 2006) K letošnímu zápisu dorazily celkem čtyři děti. Ve škole je úvítaly pohádkové bytosti, u kterých předškoláci ukázali, jak jsou na svou novou úlohu připraveni. Víla Amálka vyzvídala, jestli děti už znají nějaká písmenka, s Ferdou Mravencem děti stavěly komín a počítaly kostky, Makové panence pomohly roztřídit pomíchaná kvítka a Krtečkovi pomohly domalovat domečky, vedle kterých pak doreslily sami sebe. Na závěr děti zazpívaly a zarecitovaly. Na všechny budoucí prvňáčky se v září těšíme!

obrázky


Tříkrálová sbírka
(7. ledna 2006) I letos pořádala Farní charita Tříkrálovou sbírku. Naši malí koledníci si ve škole připravili ty správné královské čepice (s ostatním oblečením jim pomohli dospělí) a krásným mrazivým lednovým dnem mohli vyrazit za koledou. A že koleda byla úspěšná, dokládá i částka vybraná od štědrých dárců: přes 14.000,- Kč. Děti si kromě sem tam nějakého mlsu vysloužily také poděkování od pořadatelů dobročinné sbírky. Prohlédněte si obrázky.


Vánoce ve škole
(22. prosince) Uteklo to jako voda a už jsou tu Vánoce. Každý se jistě těší, co mu letos Ježíšek přinese pod stromeček. Ve škole také vánoční stromečky máme, tak proč si nezkusit Vánoce nanečisto?

obrázky


Výlet do Planetária Hradec Králové a do Obřího akvária
(20. prosnince 2005) Venku mrzne, někdy taky sněží nebo prší, zkrátka zima je tu na plné obrátky. Abychom si od té sloty odpočali, vyrazili jsme se podívat do tepla Obřího akvária, kde kromě tropických ryb můžeme uvidět i tropické rostliny. Abychom si zopakovali poznatky z přírodovědy, musíme také navštívit Planetárium. Tady jsou fotografie.


Výstava betlémů v Hlinsku
(14. prosince 2005) Jak o výstavě napsaly děti, si můžete prohlédnout zde. Fotografie jsou tady.


Ustavující schůze školské rady
(7. prosince 2005) Ve středu se ve škole konala schůze nově utvořené školské rady. Tříčlená rada bude pracovat v tomto složení: paní Bulisová Vlasta jako zástupce zřizovatele, paní Bulisová Renata jako zástupce rodičů a paní Havlíčková Veronika jako zástupce pedagogů naší školy. Předsedkyní rady byla zvolena paní Veronika Havlíčková. Podrobnosti o činnosti školské rady, tak jak je stanovena ve školském zákoně, najdete zde. Přejeme hodně dobrých nápadů při práci pro školu a holetínské děti.


Navštívil nás Mikuláš se svými pomocníky
(5. prosince 2005) Ani letos neprošel kolem naší školy bez povšimnutí Mikuláš. Podíval se na děti do mateřské školy, rozdal jim dárky, protože se mu moc líbily písničky a říkanky, které slyšel a pak už pospíchal za školáky. Tady měli trochu práce jeho rohatí spolupracovníci, když se dotazovali na podrobnosti některých neposlušných dětí. Nakonec si nikoho neodnesli a výuka může řádně pokračovat i v dalších dnech. Na závěr se všichni čerti a ostatní sešli v tělocvičně, kde si pod vedním paní Luciferové - Havlíčkové zazpívali a potom zahráli různé pekelně těžké soutěže. Tady jsou obrázky.


Rodičovská schůzka a volba zástupce rodičů do školské rady
(23. listopadu 2005) Tradiční rodičovská schůzka měla tentokrát ještě jeden důležitý úkol navíc. Rodiče mezi sebou měli vybrat jednoho zástupce, který se bude účastnit práce ve školské radě při naší škole. Každý přítomný rodič obdržel hlasovací lístek, na kterém vybral tři kandidáty a těm dal 5, 3 a 1 bod. Nejvíce bodů dali rodiče paní Bulisové (29 b.).


Divadlo Sluníčko s pohádkou O neposlušném Honzovi
(10. listopadu 2005)
Takhle o představení napsaly Jana Břeňová a Hana Adámková z páté třídy:
Desátého listopadu k nám do školy přijelo divadlo. Představení hrály dvě paní. Představovaly neposlušného Honzu, dva koktavé čerty, mlynáře a Mariánku. Byl jeden mlynář a ten měl dceru. Tu dceru unesli čerti a mlynář nabízel odměnu tomu, kdo ji vysvobodí. Honza byl jeden z dobrovolníků. Musel splnit tři úkoly: nejprve musel uklidit peklo, potom vyprášit čertům z kožichů blechy a nakonec uhodnout hádanku - "Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze." Honza vše splnil a tak si mohl Mariánku odnést. Čertům se stýskalo. Potom byla svatba, mlynář byl radostí bez sebe a dokonce přišli i čerti.

obrázky


Vlastivědný výlet do údolí řeky Doubravy
(25. října 2005) Do údolí řeky Doubravy jsme se s žáky 4. třídy vydali, aby si v praxi ověřili poznatky získané v hodinách přírodovědy a vlastivědy. Dopoledne jsme jeli vlakem do Bílku, kde byl start naší výpravy. Cetou lesem děti poznávaly jehličnaté i listnaté stromy a keře, některé kapradiny, mechy a houby. Hub jsme našli spousty! Děti si také vyzkoušely práci s mapou a buzolou, orientaci podle ukazatelů a turistických značek. Sledovaly tabule s informacemi o výskytu chráněných a ohrožených rostlin i živočichů. V řece objevily několik raků, což pro ně byl veliký zážitek. V lese u Kamenného potoka chvíli odpočívaly a stavěly domečky z mechu, šišek a větviček. Pak si každý v jízdním řádu našel, v kolik hodin nám odjíždí vlak z Chotěboře a už hurá k nádraží a domů. Podívejte se.


Nové lavice i pro druhou třídu
(1. září) Děti ve druhé třídě (1. - 3. ročník) se také dočkaly nových výškově stavitelných lavic, v jakých už od ledna sedí jejich starší kamarádi v první třídě. Jak si třídu upravila paní učitelka Havlíčková si můžete prohlédnout zde.


Zahájení školního roku 2005/2006
(1. září 2005) První zářiový den jsme se opět sešli ve školních lavicích. Snad nejvíce tento den vždy patří prvňáčkům, kteří do lavice zasednou poprvé v životě - na to se nezapomíná. Prvňáčci dostali od ZŠ drobnosti, stejně tak od OÚ. Všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy přejeme klidný a úspěšný pracovní rok!


Jak to vypadá ve škole o prázdninách?
(červenec - srpen) Dveře za školáky se zavřou na konci června. Škola je ale tichá jen zdánlivě. O letošních prázdninách se okna v celé budově dočkala potřebné opravy a nátěru, byly vymalovány chodby a schodiště, též ředitelna. Prázdniny jsou také obdobím větších úklidů. A jak poznají okolojdoucí, natírá se i plot před školou. (obrázky)


Změny v učitelském sboru
(červenec - srpen) Druhý konkurz na ředitele ZŠ konaný 18. července 2005 skončil bez vybrání ředitele. Proto byl prozatímně pověřen řízením školy Mgr. Martin Bureš. Na místo učitelky po paní učitelce Žákové nastupuje Mgr. Veronika Havlíčková z Krucemburku. Do ZŠ též přichází paní Jitka Jetmarová z Holetína, která bude pracovat v ZŠ, částečně i v MŠ.


Navštívilo nás Divadlo z pytlíčku
(13. června) Na paloučku u sta broučků se to žilo! Broučci si vesele poletovali, kytičky se každé ráno rozvinuly... Jenže jednoho dne se tu objevila ohromná housenka a stále dokola opakovala - "Velký hlad já mám, velký hlad já mám." Jak tohle dopadne?
(prohlédněte si obrázky)


Výlet do Jihlavy a na Žižkovo pole
(2. června) Jako cíl našeho letošního výletu byla vybrána ZOO v Jihlavě. Většina dětí zde už sice někdy byla, ale když vidět všechna ta zvířátka se dá znovu a znovu a člověk se nenudí... A navíc ten nádherný dětský koutek s bezva vybavením, kterému vévodí úžasně vysoký tobogán! Abychom poznali i historické město Jihlavu, vyšplháme po cestičkách až k náměstí, kde ještě utratíme zbývající peníze za mlsy a hračky a vyrážíme k domovu. Po cestě se zastavíme na místě, kde zemřel známý vojevůdce a už se opravdu těšíme na mamku, tak honem domů. (fotografie)


O Siláka třídy a Siláka školy
(1. června) Svůj svátek děti jako každoročně oslavily urputným bojem o titul Silák třídy a Silák školy. V šesti disciplínách (žebřiny, leh-sed, skok z místa, hod na cíl, skok přes švihadlo a dřepy) musí prokázat obratnost, vytrvalost a sportovního ducha. Na přiložených fotografiích je vidět veliké nasazení a úsilí získat ještě alespoň o nějaký bod navíc. Při závěrečném hodnocení mohla paní učitelka Vokálová shrnout, že soutěž proběhla hladce a v duchu fair-play. A kdo je úřadujícím silákem?
1. třída - Zdeněk Tlučhoř
2. třída - Petra Kozlová
3. třída - Martin Zdražil
4. třída - Vojta Vondráček
5. třída - Luboš Mundil
Absolutním vítězem - Silákem školy se stal (famfára: tramtadadá) - Martin Zdražil


Besídka ke Dni matek
(6. května) Děti z mateřské školy a také školáci ze základní školy připravili pro své maminky k jejich svátku pestrý program. Menší děti předvedly, jak dovedou zazpívat písničku, recitovat básničku, jak zvládnou pohybovou hru, jak dovedou hrát na rytmické nástroje a předaly maminkám dárky. Starší děti ukázaly obdobné dovednosti, navíc ještě sólový zpěv (Ivana Bažantová), hru na zobcovou flétnu (Ondřej Bulis), aerobic a módní přehlídku (Kateřina Havlová, Alena Zdražilová a Aneta Bednárová). Na závěr jsme si i s rodičí zazpívali směs písniček. Jak to ve třídě MŠ onoho pátečního odpoledne vypadalo, si prohlídněte na fotografiích...


7. Slet čarodějnic
(29. dubna) V prostranství za Základní školou v Holetíně jsme byli v pátek svědky neobvyklé podívané. Daly si zde dostaveníčko osoby čarodějnické místní, ale též ze širokého okolí. Nechyběly ani kolegyně z Prahy, dokonce i z Bulharska. Přítomní diváci ocenili jejich hrůzostrašnost. V závěru setkání bylo k vidění i utkání "O největšího jedlíka", foukání do vody na talíři či snaha co nejrychleji polapit dvacetikorunu. Prohlédněte si obrázky, ze kterých běhá mráz po zádech...


Rekonstrukce toalet hotova
(18. dubna) Od dnešího dne jsou v provozu i sociální zařízení pro chlapce v přízemí. Rozsáhlá přestavba wc je tedy dokončena. Zbývá poděkovat obecnímu úřadu za vynaložené úsilí a pracovníkům stavební firmy za odvedenou práci. Jak vypadaly toalety před předěláním a jak vypadají teď, si můžete prohlédnout zde.


Sociální zařízení v prvním patře dokončena
(29. března) Úvodní fáze rekonstrukce je ukončena, toalety v prvním patře již září novotou. Práce se přesunuly do přízemí, kde se bourá. Prohlédněte si poslední obrázky.


Žákovská knihovna
Během posledního půl roku se podařilo za vydatné pomoci dětí knihy v žákovské knihovně znovu přebalit a přečíslovat. V prosinci přibyly i nové přírustky - například: Mikulášovy přestávky, Andersenovy pohádky, Záhada hlavolamu, Mumínci a další. Nic už nestojí v cestě tomu číst, číst a číst... Knihy si mohou zapůjčovat i ostatní holetínské děti, nejen žáci ZŠ. Vyberte si svou knihu v katalogu.


Matematický klokánek
V pátek 18. března se děti 4. a 5. ročníku snažily vyřešit matematické úlohy z mezinárodní akce "Matematický klokan". Úloh bylo celkem 24 a byly oceněny třemi, čtyřmi a pěti body. Na vypracování měly děti 60 minut, za nevyplněnou odpověď nezískaly žádný bod, za chybně vyřešenou úlohu jeden bod ztratily. Nejlépe se tentokrát dařilo Kristýně Kůtkové, následoval ji Vojta Vondráček a třetí nejúspěšnější byl Ondra Lédl. Prvních deset řešitelů si můžete prohlédnout zde.


Internetové stránky naší školy
Od pátku 18. března jsou zprovozněny internetové stránky. Návštěvníci by se zde měli dozvědět více o dění ve škole, školce, družině, akcích pořádaných školou, organizaci školního roku, třídních schůzkách a další důležité informace.


Rekonstrukce sociálních zařízení
V týdnu od 28. února se vše začalo připravovat na rekonstrukci sociálních zařízení. Stavební firma musela nejprve odklidit sníh, potom navezla materiál. Uvnitř jsme vystěhovali vše překážející. Jak vypadala stará WC? Zbydou nám jen obrázky.


Zápis do 1. ročníku - 10. února 2005
Do první třídy bylo zapsáno celkem šest dětí. Obrázky ze zápisu.

 


Nové výškově stavitelné lavice
Od ledna sedí děti ve 4. a 5. ročníku v úplně nových lavicích. Dají se nastavit přesně podle jejich vzrůstu, stejně tak židličky. (foto)