ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLETÍN

Základní škola a mateřská škola Holetín sdružuje málotřídku se dvěma třídami a pěti postupnými ročníky a mateřskou školu. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.
Více o obci Holetín se dozvíte na internetových stránkách.

Učební dokumenty:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Poznávám svět, č.j. 2007/23

Zřízovatel: Obec Holetín

Adresa: Horní Holetín 178, 539 71

Telefon: ZŠ - 739 455 235; MŠ - 739 455 237; ŠJ - 739 455 236

Ředitel: Mgr. Martin Bureš

email: skola.holetin@gmail.com


Historie školství v Holetíně
(přejato z oficiálních internetových stránek obce Holetín)

Léta Páně 1788 se datuje první zpráva o škole. Učilo se v soukromí v domě čp.84 v Dolním Holetíně, později v čp.75. Roku 1823 byla za rychtáře Mládka a dolnoholetínského rychtáře Oplištila postavena nová kamenná škola v čp. 105. Finančně tuto stavbu podpořil hrabě Filip Kinský na Rychumburku. V budově byla učebna, učitelův byt (světnice, kuchyně a komůrka), chlév, sklep a u jižní strany budovy malá zahrádka. Ve věžičce na střeše byl zvonek. Zvonění klekání, poledne i pohřbu obstarával učitel. V průčelí školy stával plechový krucifix a tabulka s nápisem: Nechte dítek, ať jdou ke mně a nebraňte jim, neb takových je království boží. V letech 1823-38 působil jako první učitel Antonín Dvořáček. V roce 1923 za podpory 90% státní subvence zvětšena o patro, kde byly zřízeny byty pro učitele. Severní polovice přízemí sloužila od r. 1908 poštovnímu úřadu. První poštmistrovou zde byla Marie Hobzová. V červenci 1881 započato s výstavbou nové školy a již 17.9.1882 se konalo slavnostní svěcení školy. Školu vysvětil ranský farář Jan Vlach. Slavnostním řečníkem byl poslanec Karel Adámek z Hlinska. Náklady na výstavbu činily 14.000 zlatých. Ve staré škole poté zřízen byt pro druhého učitele, kterým byl evangelík Jan Poupa, který zde žil i se svou početnou rodinou až do své penze. Původní budovu školy namaloval Bedřich Vacek z Čertoviny.