• Úvodní stránka
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Kalendář
 • Školní družina
 • Jídelna
 • Kontakt
 • Původní web
 • Zvonění
  1.hodina08.00 - 08.45
  2.hodina09.00 - 09.45
  3.hodina10.05 - 10.50
  4.hodina11.00 - 11.45
  5.hodina11.50 - 12.35
  6.hodina12.35 - 13.20
  7.hodina13.25 - 14.10
  Výsledek zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020
  30.04.2020


  Vážení rodiče, kteří jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno dvojím způsobem:

  - zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy: http://www.skola-holetin.cz/, záložka Základní škola, menu „Dokumenty“

  - ve vývěsce u Obecního úřadu

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám bylo přiděleno na přihlášce.

  Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

  O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

  Login:
  Heslo: