Vítejte na webových stránkách
ZŠ a MŠ Holetín

Zápis do 1. ročníku 2022

22.3.2021

INFORMACE K  ZÁPISU K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude zápis dětí do 1. ročníku probíhat distanční formou.
Plánovaný termín zápisu s osobní přítomností žáků a rodičů ve škole je stanoven 15. dubna 2021 v době od 15:00 do 17:00 hodin, pokud se situace zlepší. Včas Vás budeme informovat.
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky.
Termín podání žádosti: 1. 4. - 30. 4. 2021 (formulář ke stažení v sekci základní škola - dokumenty)
K žádosti je třeba přiložit následující doklady:
• rodný list dítěte (scan, fotografie nebo kopie)
• platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas)
• doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení přiložíte ke své žádosti o odklad povinné školní docházky)
• zápisový lístek (formulář ke stažení v sekci základní škola - dokumenty)
Zákonní zástupci mohou doručit žádosti o zápis i další formuláře následujícími způsoby:
• do datové schránky školy (datová schránka ZŠ je 83fiwe8)
• e-mailem (info@skolaholetin.cz)
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
• osobním podáním ve škole při dodržení epidemiologických nařízení (po předchozí telefonické domluvě, tel. 739455235)
Žádost o odklad povinné školní docházky: (formulář ke stažení v sekci základní škola - dokumenty)
Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, lze o něj požádat pouze v době konání zápisu. K žádosti je nutné přiložit všechny potřebné podklady (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Je vhodné mít potvrzení vyřízena již v den zápisu. Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548 (tel. 469 312 934).
Způsoby doručení jsou stejné jako u žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Počet žáků, které je možné přijmout: 20
Kritéria pro přijímání žáků:
1) Přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Holetín včetně všech jeho místních částí.
2) Děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity.

Organizace formální části zápisu

1) Distanční forma zápisu je popsána výše.
2) Při prezenční formě zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti osobně ve škole.  Na základě podané žádosti bude zahájeno správní řízení. Výsledek zápisu (přijatí žáci) bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vchodu do školy následující den. Žáci budou uvedeni pod přidělenými registračními čísly.

Organizace motivační části zápisu

1) Při distanční formě zápisu se neuskuteční.
2) Při prezenční formě zápisu proběhne rozhovor s dítětem, jehož součástí je zjišťování školní zralosti – rozumové schopnosti (barvy, tvary, prostorová orientace, schopnost abstrakce, ...), motorika ruky, řečové dovednosti, … v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu. Při prezenčním způsobu zápisu může být zákonný zástupce dítěte přítomen po celou dobu motivační části.

Bude-li epidemiologická situace příznivá, nabídneme přijatým dětem a jejich rodičům návštěvu školy a přítomnost ve vyučování v 1. ročníku.

Mgr. Pavla Šmatlánová, pověřena řízením


Kalendář akcí

PÚ SČPSN
2912345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Zvonění

1. hodina: 08:00 - 08:45
2. hodina: 09:00 - 09:45
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:50 - 12:35
6. hodina: 12:35 - 13:20
7. hodina: 13:25 - 14:10

Provozní doba MŠ

06:00 - 16:30

Školní družina

Odpoledne: 11:45 - 16:00

Projekty do kterých jsme zapojeni